Архип Тесленко
(1882-1911)

Серед передових українських письменників початку XX століття, творчість яких надихана піднесенням визвольного руху в країні, почесне місце належить Архипу Юхимовичу Тесленку.

Головний герой А. Тесленка — безземельний селянин, який перебивається заробітками, сільський пролетар. Це і Павло Грищенко, і Кирило Хоць, і Грицько Куделя, і багато інших героїв його творів. В оповіданнях А. Тесленка першого періоду його творчості (1904-1906 рр.) зустрічаємось з образом селянина, у свідомості якого поступово зростає розуміння свого класового становища. Ненависть до панів і загалом до всяких гнобителів, почуття людської гідності, нестримне прагнення до людських умов життя — ось риси, які постійно підкреслює А. Тесленко у своїх героїв.

У А. Тесленка є своя манера ліпки образу. Вона залежить передусім від форми його творів, від їх побудови, зумовлена своєрідністю стилю письменника. І у творах, написаних у формі розповіді автора, і у творах, розповідь у яких ведеться від імені героя твору, як правило, нема розгорнутих портретних характеристик. Зовнішність героя змальовується кількома виразними деталями.

Архип Тесленко один з найбільш оригінальних письменників початку XX ст., який у своїй творчості застосовував народну розповідь як певний мовностилістичний засіб. Найхарактернішою ознакою цієї розповіді є те, що вся вона побудована на дуже багатих і колоритних інтонаціях живої розмовної мови його часу.

Біографія

Твори

Критика

27.12.2015 309
Архип Тесленко. Любов до ближнього
27.12.2015 312
Архип Тесленко. ​За пашпортом
27.12.2015 337
Архип Тесленко. Дід Омелько
27.12.2015 482
Фразеологізми та їх значення в творах Архипа Тесленка
27.12.2015 2977
Співець знедолених
27.12.2015 777
Образ сільського революціонера у творах А. Тесленка
27.12.2015 614
Біографія Архипа Тесленка