Іван Кочерга

(1881-1952)

Як кожен справді оригінальний і самобутній талант, І. Кочерга в своїй творчій праці уникав шаблону, прагнув іти своїм, ніким ще не ходженим шляхом. 

Іван Кочерга тяжів до емоціонально насиченої мови, багатої поетичної образності й символіки, широких філософських узагальнень. Герої кращих його творів — це живі люди з своєю, тільки для них властивою мовою, з своїми якостями і вадами, вчинками і діями, що випливають з внутрішньої логіки образу. Їхні характери драматург розкривав у дії, яка розгортається кількома сюжетними лініями, але швидко й вільно.

Звертає на себе увагу широта знань письменника, насиченість його п’єс матеріалами з різних сфер людської діяльності. По творах бачиш, як багато знав драматург. Він вільно оперував складними поняттями фізики, хімії, вищої математики, геології, медицини, військової тактики, архітектури, живопису, музики. Добре розбирався в історії, стародавніх пам’ятниках матеріальної і духовної культури.

Про що б не писав Кочерга, все він грунтовно вивчав і глибоко знав. У великому і малому, в головному і другорядному, в значному і в дрібницях драматург залишався дивовижно обізнаним, бездоганно точним, міцно озброєним. Поетична узагальненість поєднується у нього з винятковою конкретністю, символіка з предметністю.

Біографія

Твори

Критика

27.11.2016 176
Іван Кочерга. ​Ярослав Мудрий
27.11.2016 180
Іван Кочерга. Свіччине весілля
27.11.2016 61
Іван Кочерга. Майстри часу
27.11.2016 440
Моральна проблема драми І. Кочерги «Ярослав Мудрий»
27.11.2016 587
Інтелектуальна драма
27.11.2016 1364
ван Кочерга (До 75-річчя з дня народження)
27.11.2016 143
Біографія Івана Кочерги