Улас Самчук

(1905-1987)

Провідні риси індивідуальності Уласа Самчука — волелюбність, дошукування правди, альтруїзм, людяність, шляхетність душі, поблажлива іронічність, вишуканість і дотепність думки - відповідали рухові і традиціям національної культури, з її пріоритетами гуманізму, краси, духовності, національної самодостатності. Невипадково творчість цього митця посідає чільне місце в історії української літератури й культури загалом, оскільки з його ім’ям пов’язується концепція формування нового типу українця, який спроможний відродити українську духовність та державність.

Загалом основне враження від викладової форми Самчука — відчуття повної природності подій і вчинків, простої, на перший погляд, невимушеної й щирої розповіді. Проте в тонку сітку статечності тону й виваженості думки непомітно вливається лірична тональність, іронічна мудрість, що створює враження наявності голосу спостережливого і мудрого співрозмовника.

Творчість У. Самчука наскрізь пройнята світлою вірою в людину, уболіванням за неї, аналітико-реалістичним детермінізмом у моделюванні людських характерів. Водночас художня дискурсивна практика письменника позначена модерністськими художніми тенденціями XX століття з їх драматичним відтворенням нерозв’язаних суперечок між особою і соціумом, увагою до відчуження особистості, ліризмом, в річищі поетики імпресіонізму він застосовує «рубаний стиль», виявляє схильність до стихійного асоціативного мислення, особливо у відтворенні складного психічного життя героїв.

Біографія

Популярні твори

Критика

 

Фотографії


16.11.2017 71
Документалізм як основний принцип зображення дійсності в книзі «Живі струни» Уласа Самчука
16.11.2017 53
«Ментальне поле» і феномен «української душі» у романі «Гори говорять!» Уласа Самчука
15.11.2017 41
Фотографії Уласа Самчука
15.11.2017 30
Улас Самчук. Нарід чи чернь? Читати онлайн
15.11.2017 83
Улас Самчук та його «Волинь»
15.11.2017 54
Улас Самчук. Літописець національної історії
15.11.2017 87
Діалектизми як важлива риса мови художніх творів Уласа Самчука
15.11.2017 80
Естетична роль кольоропозначень у романі У. Самчука «Марія»
15.11.2017 73
До проблеми жанрово-стильової своєрідності трилогії У. Самчука “Ост”. Передні зауваги
15.11.2017 85
Концепція віталізму в романі “На твердій землі” у контексті творчості Уласа Самчука
15.11.2017 84
Концепція героя в романах «Темнота» Уласа Самчука та «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина
15.11.2017 129
«Морозів хутір» Уласа Самчука. Читати критичну статтю
123 > >>