Віталій Коротич

(нар. 1936)

Творча манера Віталія Коротича як поета визначається насамперед уважливим осмисленням теми, виваженим, точним словом, тонким поетичним образом, чіткою, акуратною структурою вірша, багатою символікою.

Однією з центральних тем усієї творчості письменника є тема моральна. Тема людської пам’яті про минуле давнє і недавнє, про своє життя і спадщину предків, усвідомлення часу, в якому ми живемо, почування свого народу і своєї землі, людства, нашої планети і життя окремого індивіда, який завжди залишається єдиним і неповторним зі своїм «я»

В. Коротичеві притаманний уважливо-вивчальний погляд на людську особистість, намагання осягти й осмислити сенс буття людини, визначити його глибинний зміст. У поетичних маніфестах письменника пульсує жива думка, часто полемічно загострена, неординарна. Коротич повертає звичні, сталі слова і поняття новими, несподіваними гранями, прагне до афористичності.

Почуттєве сприймання й осмислення творчості діячів культури інших народів, осягнення та розуміння їхньої суспільної ролі стали привідними моментами ліро-філософських медитацій Віталія Коротича

Біографія

Твори

Критика

26.05.2017 66
Віталій Коротич. ​Чисте мистецтво
26.05.2017 42
Віталій Коротич. Каштани
26.05.2017 44
Віталій Коротич. Запах неба
26.05.2017 87
Запах неба і дух землі
26.05.2017 95
...Всі слова, що боліли мені
26.05.2017 140
Вітер часу (Штрихи до портрета Віталія Коротича)
26.05.2017 212
Біографія Віталія Коротича