Валерій Шевчук

(нар. 1939)

Активність героїв Валерія Шевчука спрямована мовби всередину, на себе самих, на пізнання якихось дуже важливих істин особистісного й універсально-буттєвого характеру, в ряду яких незвично велике місце посідає феномен національної самосвідомості і проблема національної (поруч із соціальною) обумовленості духовного становлення особистості.

Усі герої письменника якоюсь мірою філософи, натури чуйні, загострено уважні й не по-юнацькому зосереджені, у зв'язку з чим видаються трохи диваками — немов не «від світу цього». Моральний вибір є для них Вибором з великої літери — буттєвим, визначальним, пов’язаним із відкриттям себе, здобуттям внутрішньої тотожності, визначенням способу життя і його сенсу. Проблеми, які розв'язують молоді герої, мають характер щонайзагальніший — сенс життя, спосіб життя, єдність зі світом, протистояння часоплинові, добро і зло. 

«Дорога» й «домівка» (романтика й побут, ідеальне й реальне) — ключові символи всієї творчості В. Шевчука, головні полюси, навколо яких обертається вся ідейно-тематична цілісність його прози.

Біографія

Твори

Критика

29.05.2017 68
Валерій Шевчук. ​Чотири сестри
29.05.2017 96
Валерій Шевчук. Панна квітів
29.05.2017 56
Валерій Шевчук. Золотий стіл
29.05.2017 1230
Поле пристрастей людських (Штрихи до портрета Валерія Шевчука)
29.05.2017 1210
Історія в прозі Валерія Шевчука
29.05.2017 192
«Жаль кохання»: імпресіоністичне мислення Валерія Шевчука
29.05.2017 212
Біографія Валерія Шевчука