Євгенія Кононенко

(нар. 1959)

Для Євгенії Кононенко визначальними стали такі жанри, як оповідання і повість, проте найбільш природною формою вираження авторського "я" є саме оповідання. Сюжети письменниці відзначаються простотою та стислістю. Пошуки Є. Кононенко націлені на героя у буденних ситуаціях, в яких розкривається складність світу маленької та самотньої людини.

Головною проблемою творчості Кононенко є психологічне співжиття жінки та чоловіка. Письменниця розповідає про психологічну ситуацію жінки під час важливих, іноді доленосних, змін у суспільстві, коли відбувається злам колоніальних структур.

Євгенія Кононенко виражає побачене, не деформуючи його надто строгим коментуванням, не нав’язуючи апріорно вироблених оцінок, концепцій. Авторські оцінки ніде не переважають над цілісними позиціями персонажів. Письменниця підкреслює їхню неоднозначність, плинність.

Біографія

Твори

Критика

27.07.2017 123
Євгенія Кононенко. ​Тридцять третя соната
27.07.2017 85
Євгенія Кононенко. ​Рожеве світло на зупинці
27.07.2017 138
Євгенія Кононенко. ​Бабусі також були дівчатами
27.07.2017 521
Художнє відображення проблеми міста і провінції в прозі Євгенії Кононенко
27.07.2017 522
Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики
27.07.2017 132
Сфери інобуття в прозі Євгенії Кононенко
27.07.2017 241
Біографія Євгенії Кононенко