Улас Самчук

(1905-1987)

Провідні риси індивідуальності Уласа Самчука — волелюбність, дошукування правди, альтруїзм, людяність, шляхетність душі, поблажлива іронічність, вишуканість і дотепність думки - відповідали рухові і традиціям національної культури, з її пріоритетами гуманізму, краси, духовності, національної самодостатності. Невипадково творчість цього митця посідає чільне місце в історії української літератури й культури загалом, оскільки з його ім’ям пов’язується концепція формування нового типу українця, який спроможний відродити українську духовність та державність.

Загалом основне враження від викладової форми Самчука — відчуття повної природності подій і вчинків, простої, на перший погляд, невимушеної й щирої розповіді. Проте в тонку сітку статечності тону й виваженості думки непомітно вливається лірична тональність, іронічна мудрість, що створює враження наявності голосу спостережливого і мудрого співрозмовника.

Творчість У. Самчука наскрізь пройнята світлою вірою в людину, уболіванням за неї, аналітико-реалістичним детермінізмом у моделюванні людських характерів. Водночас художня дискурсивна практика письменника позначена модерністськими художніми тенденціями XX століття з їх драматичним відтворенням нерозв’язаних суперечок між особою і соціумом, увагою до відчуження особистості, ліризмом, в річищі поетики імпресіонізму він застосовує «рубаний стиль», виявляє схильність до стихійного асоціативного мислення, особливо у відтворенні складного психічного життя героїв.

Біографія

Популярні твори

Критика

Фотографії


03.08.2018 48
Жанрова парадигма великої прози Уласа Самчука
03.08.2018 58
Автотематизм у структурі поетики мемуарно-автобіографічного циклу Уласа Самчука. Марія Цехмейструк
03.08.2018 562
Трагедія жінки-страдниці в романі У.Самчука Марія
03.08.2018 253
Епічність Марії Уласа Самчука
08.06.2018 254
Українська людина на перехрестях історії: проза Уласа Самчука («Волинь», «Кулак», «Марія», збірка новел «Віднайдений рай»). Читати критику
06.06.2018 168
Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання. Читати критику
06.06.2018 152
Літературно-критична діяльність Уласа Самчука 60-70-х років ХХ століття крізь призму його епістолярію. Читати критику
06.06.2018 98
Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука. Читати критику
06.06.2018 85
Родинні свята – елемент культури українського народу в романі Уласа Самчука «Морозів хутір». Читати критику
06.06.2018 170
Художній час та простір в романі Уласа Самчука «Марія». Читати критику
05.06.2018 119
Україноцентричні пошуки національної ідентичності в трилогії Уласа Самчука «Ost». Читати критику
05.06.2018 257
Добро і Зло в романі Уласа Самчука «Марія». Читати критику
123 > >>