Улас Самчук

(1905-1987)

Провідні риси індивідуальності Уласа Самчука — волелюбність, дошукування правди, альтруїзм, людяність, шляхетність душі, поблажлива іронічність, вишуканість і дотепність думки - відповідали рухові і традиціям національної культури, з її пріоритетами гуманізму, краси, духовності, національної самодостатності. Невипадково творчість цього митця посідає чільне місце в історії української літератури й культури загалом, оскільки з його ім’ям пов’язується концепція формування нового типу українця, який спроможний відродити українську духовність та державність.

Загалом основне враження від викладової форми Самчука — відчуття повної природності подій і вчинків, простої, на перший погляд, невимушеної й щирої розповіді. Проте в тонку сітку статечності тону й виваженості думки непомітно вливається лірична тональність, іронічна мудрість, що створює враження наявності голосу спостережливого і мудрого співрозмовника.

Творчість У. Самчука наскрізь пройнята світлою вірою в людину, уболіванням за неї, аналітико-реалістичним детермінізмом у моделюванні людських характерів. Водночас художня дискурсивна практика письменника позначена модерністськими художніми тенденціями XX століття з їх драматичним відтворенням нерозв’язаних суперечок між особою і соціумом, увагою до відчуження особистості, ліризмом, в річищі поетики імпресіонізму він застосовує «рубаний стиль», виявляє схильність до стихійного асоціативного мислення, особливо у відтворенні складного психічного життя героїв.

Біографія

Популярні твори

Критика

Фотографії


05.06.2018 94
Улас і Еліас: самопізнання в добу імперської кризи. Читати критику
04.06.2018 152
Художній феномен сакралізації волинського макротопоса в прозі Уласа Самчука. Читати критику
04.06.2018 124
Друга світова війна на сторінках роману Уласа Самчука «Чого не гоїть вогонь». Читати критику
04.06.2018 100
Улас Самчук у проекті Юрія Лавріненка «Літературний світ»: екзистенційний аспект. Читати критику
04.06.2018 97
Антиколоніальна ревізія радянської дійсності у романі Уласа Самчука «Кулак». Читати критику
04.06.2018 87
Стилістична роль відокремлених членів речення в повісті Уласа Самчука «Марія»
04.06.2018 124
Автотематичні інкрустації в епопеї «Ost» Уласа Самчука. Читати критику
04.06.2018 130
Автобіографізм і щоденниковість у спогадах Уласа Самчука «Планета Ді-Пі». Читати критику
04.06.2018 122
​Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці «Віднайдений рай». Читати критику
04.06.2018 108
Образ Іншого в прозі Уласа Самчука. Читати критику
04.06.2018 108
Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука. Читати критику
04.06.2018 204
Антропоніми як емоційно значимі елементи художнього тексту (на матеріалі романів Ліни Костенко «Маруся Чурай» та Уласа Самчука «Марія»). Читати критику
<< < 1234 > >>