Улас Самчук

(1905-1987)

Провідні риси індивідуальності Уласа Самчука — волелюбність, дошукування правди, альтруїзм, людяність, шляхетність душі, поблажлива іронічність, вишуканість і дотепність думки - відповідали рухові і традиціям національної культури, з її пріоритетами гуманізму, краси, духовності, національної самодостатності. Невипадково творчість цього митця посідає чільне місце в історії української літератури й культури загалом, оскільки з його ім’ям пов’язується концепція формування нового типу українця, який спроможний відродити українську духовність та державність.

Загалом основне враження від викладової форми Самчука — відчуття повної природності подій і вчинків, простої, на перший погляд, невимушеної й щирої розповіді. Проте в тонку сітку статечності тону й виваженості думки непомітно вливається лірична тональність, іронічна мудрість, що створює враження наявності голосу спостережливого і мудрого співрозмовника.

Творчість У. Самчука наскрізь пройнята світлою вірою в людину, уболіванням за неї, аналітико-реалістичним детермінізмом у моделюванні людських характерів. Водночас художня дискурсивна практика письменника позначена модерністськими художніми тенденціями XX століття з їх драматичним відтворенням нерозв’язаних суперечок між особою і соціумом, увагою до відчуження особистості, ліризмом, в річищі поетики імпресіонізму він застосовує «рубаний стиль», виявляє схильність до стихійного асоціативного мислення, особливо у відтворенні складного психічного життя героїв.

Біографія

Популярні твори

Критика

 

Фотографії


15.11.2017 63
Поетика роману У. Самчука «Гори говорять!»
14.11.2017 76
“Дух руїни” у романі Уласа Самчука “Марія”
14.11.2017 120
Український образ світу у трилогії У. Самчука «Волинь»
14.11.2017 79
Самчукова рецепція Польщі
14.11.2017 118
Засоби розкриття дитячої психології у романі Уласа Самчука “Куди тече та річка”
14.11.2017 84
Мистецтво Уласа Самчука–публіциста (за матеріалами газети «Волинь»)
14.11.2017 46
Особливості часо-простору в структурі роману «Кулак» У. Самчука
14.11.2017 128
Про своєрідність художнього світу Уласа Самчука
14.11.2017 136
Епічна модель світу в романі У. Самчука "Марія"
25.12.2016 154
Улас Самчук. ​Чого не гоїть огонь
25.12.2016 115
Улас Самчук. ​Марія
25.12.2016 101
Улас Самчук. ​Гори говорять!
<< < 123 > >>