Улас Самчук

(1905-1987)

Провідні риси індивідуальності Уласа Самчука — волелюбність, дошукування правди, альтруїзм, людяність, шляхетність душі, поблажлива іронічність, вишуканість і дотепність думки - відповідали рухові і традиціям національної культури, з її пріоритетами гуманізму, краси, духовності, національної самодостатності. Невипадково творчість цього митця посідає чільне місце в історії української літератури й культури загалом, оскільки з його ім’ям пов’язується концепція формування нового типу українця, який спроможний відродити українську духовність та державність.

Загалом основне враження від викладової форми Самчука — відчуття повної природності подій і вчинків, простої, на перший погляд, невимушеної й щирої розповіді. Проте в тонку сітку статечності тону й виваженості думки непомітно вливається лірична тональність, іронічна мудрість, що створює враження наявності голосу спостережливого і мудрого співрозмовника.

Творчість У. Самчука наскрізь пройнята світлою вірою в людину, уболіванням за неї, аналітико-реалістичним детермінізмом у моделюванні людських характерів. Водночас художня дискурсивна практика письменника позначена модерністськими художніми тенденціями XX століття з їх драматичним відтворенням нерозв’язаних суперечок між особою і соціумом, увагою до відчуження особистості, ліризмом, в річищі поетики імпресіонізму він застосовує «рубаний стиль», виявляє схильність до стихійного асоціативного мислення, особливо у відтворенні складного психічного життя героїв.

Біографія

Популярні твори

Критика

Фотографії


04.06.2018 35
Антиколоніальна ревізія радянської дійсності у романі Уласа Самчука «Кулак». Читати критику
04.06.2018 32
Стилістична роль відокремлених членів речення в повісті Уласа Самчука «Марія»
04.06.2018 51
Автотематичні інкрустації в епопеї «Ost» Уласа Самчука. Читати критику
04.06.2018 26
Автобіографізм і щоденниковість у спогадах Уласа Самчука «Планета Ді-Пі». Читати критику
04.06.2018 53
​Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці «Віднайдений рай». Читати критику
04.06.2018 26
Образ Іншого в прозі Уласа Самчука. Читати критику
04.06.2018 38
Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука. Читати критику
04.06.2018 90
Антропоніми як емоційно значимі елементи художнього тексту (на матеріалі романів Ліни Костенко «Маруся Чурай» та Уласа Самчука «Марія»). Читати критику
04.06.2018 68
Дихотомічна модель хронотопу в новелістичному циклі Уласа Самчука «Віднайдений рай». Читати критику
03.06.2018 44
Роль ономастичної лексики у творах Уласа Самчука. Читати критику
03.06.2018 62
Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука «Темнота». Читати критику
02.06.2018 158
Патріотичне виховання та розвиток національної свідомості у філософсько-педагогічній концепції Уласа Самчука. Читати критику
<< < 1234 > >>