18
Литературно-музыкальный вечер «Любимый поэт»

Литературно-музыкальный вечер «Любимый поэт»

Чт, 12 августа 2021, 18:30
Минск, Беларусь
Национальный художественный музей Республики Беларусь [на карте]

“Любімы паэт” – менавіта такі загаловак Янка Купала даў водгуку да ўласнага перакладу “Меднага конніка” Аляксандра Пушкіна. Любімым паэтам – Аляксандру Пушкіну і Янку Купалу – мы прысвячаем Літаратурна-музычны вечар у Мастацкім.

12 жніўня 2021 года ў 18.30 у рамках выставачнага праекта “Літаратурны пейзаж. Графіка з фондаў Дзяржаўнага мемарыяльнага гісторыка-літаратурнага і прыродна-ландшафтнага музея-запаведніка А. С. Пушкіна “Міхайлаўскае” ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь адбудзецца Літаратурна-музычны вечар “Любімы паэт”.

У праграме вечара:

гутарка на тэму “Пушкін і Купала” ад Варуновай Галіны Юр'еўны (вучонага сакратара Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы), у ходзе якой госці даведаюцца аб тым, што звязвала творчасць двух класікаў літаратуры;

выкананне фрагмента твора “Медны коннік” у перакладзе Янкі Купалы; чытае Ігар Пятроў – акцёр тэатра і кіно, мастацкі кіраўнік Міжнароднага грамадскага аб’яднання “Тэатра”;

чытанне выбраных твораў А. С. Пушкіна, напісаных у Міхайлаўскім, у выкананні Андрэя Андрэевіча Душачкіна – заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь, акцёра Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага;

музычныя кампазіцыі на вершы Янкі Купалы. Выконвае Алеся Сівохіна – мастацкі кіраўнік народнага літаратурнага тэатра “Жывое слова”;

“адкрыты мікрафон” – магчымасць гасцей мерапрыемства выканаць вершы сваіх любімых паэтаў.

Таксама ў дзень мерапрыемства экспазіцыю выставы дапоўняць скульптурныя і жывапісныя творы з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, прысвечаныя А.С. Пушкіну і Я. Купалу.

Наведванне мерапрыемства па ўваходным білеце ў музей. Кошт білета – 8 руб. (дарослыя); 4 руб. (школьнікі і студэнты дзённай формы навучання).

Падрабязнасці і дадатковая інфармацыя па тэл: +375 17 397 01 63

«Любимый поэт» – именно так Янка Купала озаглавил отзыв к собственному переводу «Медного всадника» Александра Пушкина. Любимым поэтам – Александру Пушкину и Янке Купале – мы посвящаем Литературно-музыкальный вечер в Художественном.

12 августа 2021 года в 18:30 в рамках выставочного проекта «Литературный пейзаж. Графика из фондов Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Национальном художественном музее Республики Беларусь состоится Литературно-музыкальный вечер «Любимый поэт».

В программе вечера:

- беседа на тему «Пушкин и Купала» от Варюновой Галины Юрьевны (ученого секретаря Государственного литературного музея Янки Купалы), из которой гости узнают о том, что связывало творчество двух классиков литературы;

- исполнение фрагмента произведения «Медный всадник» в переводе Янки Купалы; читает Игорь Петров – актер театра и кино, художественный руководитель Международного общественного объединения «Театро»;

- чтение избранных произведений А. С. Пушкина, написанных в Михайловском, в исполнении Андрея Андреевича Душечкина – заслуженного артиста Республики Беларусь, актера Национального академического драматического театра имени М. Горького;

- музыкальные композиции на стихи Янки Купалы. Исполняет – Олеся Сивохина – художественный руководитель народного литературного театра «Живое слово»;

- «открытый микрофон» – возможность гостей мероприятия исполнить стихотворения своих любимых поэтов.

Также в день мероприятия экспозицию выставки дополнят скульптурные и живописные произведения из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь, посвященные А.С. Пушкину и Я. Купале.

Посещение мероприятия по входному билету в музей.

Стоимость билета– 8 руб. (взрослый); 4 руб. (школьники и студенты дневной формы обучения).

Подробности и дополнительная информация по тел: +375 17 397 01 63© md-eksperiment.org

Опубликовано: 09 августа 2021

Минск - Концерты

Концерт группы In Extremo в г. Минск

Клуб "RE:PUBLIC" 16 октября - 16 октября
Показать все