Артур Хейли (Arthur Hailey)

(1920-2004)

Письменник-бестселер Артур Хейлі був дуже популярний у 60-80-і роки XX століття. Хейлі виступає як справжній майстер жанру сучасного роману з його динамікою та влучним поглядом на розвиток сучасної людини і суспільства в цілому.

Жанрову приналежність хейлівських романів визначити дуже важко на тій підставі, що його твори можна віднести і до детективного різновиду авантюрного роману, і до документально-художньої і виробничо-репортажної прози.

Хейлі — практик. В усьому: в підході до життя, в письменництві. Йому притаманне так зване «технічне» мислення, яке, на відміну від абстрактно-теоретичного, дозволяє йому, посилаючись на сукупність певних знань та умінь, досягати своєї мети.

Герой письменника — індивідуаліст, одинак, здатний боротися з зовнішніми обставинами, виявляючи при цьому неабиякі вольові здібності, спроможний досягати бажаного результату завдяки своїй внутрішній наполегливості і щиросердечній шляхетності. Головний герой Хейлі увібрав у себе ті риси, що були властиві американському національному герою: працьовитість, почуття обов'язку, відповідальність, терпіння, старанність.

Биография

Произведения

Критика