Зимний подарок для поклонников Театра белорусской драматургии!

Зимний подарок для поклонников Театра белорусской драматургии!

        10, 16, 17, 18 и 19 февраля на сцене театра состоятся спектакли "Столица Эравнд", "Амбивалентность" (авторские чтения), "Купала. Круги рая", "Гамлет наизнанку".


Стоимость билетов - 40 тысяч белорусских рублей.

      "Столица Эравнд". Ждем тех, кто хочет знать, о чем говорят мужчины ... в пустом вагоне метро.

    "Амбивалентность". Авторские чтения современной белорусской драматургии. Два молодых белорусских драматурга прочитают свои тексты в качестве режиссеров: "Би - лингва" Андрея Савченко, режиссер и "Это все она" Андрея Иванова, режиссер Андрей Иванов.

      "Купала. Круги рая". Как жил поэт? Как погиб поэт? Был ли поэт понят и принят при жизни? Живы ли стихи Купалы сегодня? Приглашаем прожить вместе с героями постановки отдельные фрагменты судьбы поэта.

       "Гамлет наизнанку". Если вам по вкусу новые тенденции в сценическом искусстве, добро пожаловать на премьеру в жанре трагифарс. Для любителей эпатажа, экспериментов, оригинальных режиссерских ходов.


Зімовы падарунакДля прыхільнікаў Тэатра беларускай драматургіі! 
10, 16, 17, 18 і 19 лютага на нашай сцэне адбудуцца спектаклі “Сталіца Эраўнд”, “Амбівалентнасць” (аўтарскія чытанні), “Купала. Кругі раю”, “Гамлет навыварат”. Кошт квіткоў – 40 тысяч беларускіх рублёў.
“Сталіца Эраўнд”. Чакаем тых, хто жадае ведаць, пра што гавораць мужчыны… у пустым вагоне метро.
“Амбівалентнасць”. Аўтарскія чытанні сучаснай беларускай драматургіі. Два маладых беларускіх драматурга прачытаюць свае тэксты ў якасці рэжысёраў: “Бі-Лінгвы” Андрэя Саўчанкі, рэжысёр Андрэй Саўчанка і “Гэта ўсё яна” Андрэя Іванова, рэжысёр Андрэй Іваноў.
“Купала. Кругі раю”. Як жыў паэт? Як загінуў паэт? Ці быў паэт зразуметы і прыняты пры жыцці? Ці жывуць вершы Купалы сёння? Запрашаем пражыць разам з героямі пастаноўкі асобныя фрагменты лёсу паэта.
“Гамлет навыварат”. Калі вам да густу новыя тэндэнцыі ў сцэнічным мастацтве, сардэчна запрашаем на нашу прэм’еру ў жанры трагіфарс. Для аматараў эпатажу, эксперыментаў, арыгінальных рэжысёрскіх хадоў.Читайте также