150
Візит професора Войцеха Вжосека (Познань) в Україну

Візит професора Войцеха Вжосека (Познань) до Львова

Пн, 18 марта 2013
Львов, Украина
вул. Університетська, 1 [на карте]

Візит професора Університету імені Адама Міцкевича (Познань), учня Єжи Топольського, одного з найяскравіших представників познанської методологічної школи, Войцеха Вжосека.


Лекції: «Історичне джерело як реалістичне алібі історика»

Дискусії: «Теорія - історія - суспільство: суспільна роль історії в Польщі та Україні» за участі В.Вжосека та українських істориків, модератор – Володимир Склокін

Презентації книг: Войцех Вжосек «Історія, культура, метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення» (2012), Єжи Топольський «Як пишеться та розуміється історія» (2012)

Войцех Вжосек – професор історії Університету імені Адама Міцкевича у Познані, головний редактор часопису «Sensus Historiae», віце-президент Польсько-українського історіографічного товариства. Займається західноєвропейською, зокрема французькою, теорією та історією історіографії,  проблемами історичного мислення та історичної культури. Автор та редактор більше десяти книжок з теорії та методології історії.

Войцех Вжосек «Історія, культура, метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення» (Київ, «Ніка-Центр», 2012, переклад  - В. Саган, В. Склокін, С.Сєряков)

У книжці обґрунтовується конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснюється одна з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики. Вжосек показує обмеженість традиційного підходу з його трактуванням історії як науки, що дає об’єктивне знання про минуле, і пропонує натомість власну концепцію, яка розглядає історію як частину сучасної культури, спрямовану на пізнання культури минулого. 

Єжи Топольський «Як ми пишемо і розуміємо історію? Таємниці історичної нарації» (Київ, «К.І.С», 2012, переклад – Н.Гончаренко)

Це блискучий приклад глибоких та виважених роздумів про те, як упродовж століть формувалися і мінялися уявлення про історика, історичні дослідження та здобуті у процесі досліджень знання. Сформульовані відомим польським істориком-методологом питання і запропоновані ним відповіді ще довго залишатимуться актуальними і для світової, і для української історіографії. 

18 березня, Львів

14.00 – лекція, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1

18.30 – дискусія, презентація книг, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, вул. Богомольця, 6

учасники дискусії: Войцех Вжосек, Леонід Зашкільняк, Мар’ян Мудрий, Володимир Склокін© md-eksperiment.org

Опубликовано: 09 февраля 2013