168
Візит професора Войцеха Вжосека (Познань) в Україну

Візит професора Войцеха Вжосека (Познань) до Києва

Ср, 20 марта 2013
Киев, Украина
вул. Лисенка, 3 [на карте]

Візит професора Університету імені Адама Міцкевича (Познань), учня Єжи Топольського, одного з найяскравіших представників познанської методологічної школи, Войцеха Вжосека.


Лекції: «Історичне джерело як реалістичне алібі історика»

Дискусії: «Теорія - історія - суспільство: суспільна роль історії в Польщі та Україні» за участі В.Вжосека та українських істориків, модератор – Володимир Склокін

Презентації книг: Войцех Вжосек «Історія, культура, метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення» (2012), Єжи Топольський «Як пишеться та розуміється історія» (2012)

Войцех Вжосек – професор історії Університету імені Адама Міцкевича у Познані, головний редактор часопису «Sensus Historiae», віце-президент Польсько-українського історіографічного товариства. Займається західноєвропейською, зокрема французькою, теорією та історією історіографії,  проблемами історичного мислення та історичної культури. Автор та редактор більше десяти книжок з теорії та методології історії.

Войцех Вжосек «Історія, культура, метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення» (Київ, «Ніка-Центр», 2012, переклад  - В. Саган, В. Склокін, С.Сєряков)

У книжці обґрунтовується конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснюється одна з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики. Вжосек показує обмеженість традиційного підходу з його трактуванням історії як науки, що дає об’єктивне знання про минуле, і пропонує натомість власну концепцію, яка розглядає історію як частину сучасної культури, спрямовану на пізнання культури минулого. 

Єжи Топольський «Як ми пишемо і розуміємо історію? Таємниці історичної нарації» (Київ, «К.І.С», 2012, переклад – Н.Гончаренко)

Це блискучий приклад глибоких та виважених роздумів про те, як упродовж століть формувалися і мінялися уявлення про історика, історичні дослідження та здобуті у процесі досліджень знання. Сформульовані відомим польським істориком-методологом питання і запропоновані ним відповіді ще довго залишатимуться актуальними і для світової, і для української історіографії. 

20 березня, Київ

11:40 - лекція, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», вул. Волоська 8/5 (5-й корпус)

18.00 – презентація книг, дискусія, книгарня «Є», вул. Лисенка, 3

учасники дискусії: Юрій Волошин, Войцех Вжосек, Володимир Склокін, Наталя Яковенко

 © md-eksperiment.org

Опубликовано: 09 февраля 2013