29-03-2019 0

Бернгард Келлерман (Bernhard Kellermann)

(1879-1951)

Визначний майстер слова, гуманіст Бернгард Келлерман здобув собі славу і популярність не тільки в Німеччині, а й у всьому світі. Втеча головних персонажів ранніх романів письменника у самотність є однією з форм протесту проти соціальної несправедливості.

Майже вся творчість автора присвячена інтелігенції. Головні герої більшості його творів — це інтелігенти на різному етапі їх еволюції. В такому ж плані написаний найбільш зрілий роман Келлермана «Танець смерті» (1948).

Улюблений метод письменника підсилювати характеристики персонажів так званими «говорячими» пейзажами допомагає наглядно сприймати психологічні роздуми героїв.

Символіка стала одним з улюблених літературно-мистецьких засобів Б. Келлермана. Тільки в перших творах вона була дещо абстрактного характеру. Символічні образи дали можливість письменникові більше сказати, ніж цілі сторінки детальних описів.

Биография


Произведения

Критика