29-11-2021 53

Маргерит Юрсенар (Marguerite Yourcenar)

(1903-1987)

Проза Маргеріт Юрсенар буде близькою для тих, хто розуміється на символізмі, хто відкрив для себе, скажімо, світ Срібної доби в російській культурі. Художній простір письменниці - це поетика сновидінь: багато в чому послуговується тими структуротворчими і семіотворчими принципами, що перебувають в основі наших марень-снів. Проте можна говорити і про використання таких суто кінематографічних елементів, як монтаж, нарізка, подрібнення епізодів, наплив, зміна перспективи.

Тільки в просторі Маргеріт Юрсенар усе підпорядковано логіці міфу чи некласичній системі філософських поглядів. Можна вбачати ілюстрацію імагінативної логіки, в якій міфологічний субстрат подрібнено на міфеми, кожна з яких, залишаючи потужні семіотичні зв’язки з первісним античним (грецьким) міфом, обростає новими варіантами, прокладаючи перспективу в сьогодення.

М. Юрсенар дуже доречно накладає на міфічний субстрат сучасну їй «мову речей» - і не лише на рівні художніх переносів: вона стає предтечею зображення міфології в інтерпретації постструктураліста Р. Варта.

Биография

Произведения

Критика