Михайло Стельмах

(1912-1983)

Михайлові Стельмаху притаманне всебічне зображення внутрішнього світу людини: змін і особливостей соціальної, класової психології, інтимних переживань.

Пильна увага до душевних порухів героя, тактовність і делікатність у поводженні з людськими емоціями, економне витрачання художніх ресурсів при їх зображенні (завдяки місткій художній деталі) — такі риси Стельмахового письма певною мірою диктуються своєрідністю його персонажів.

Теплота, ліризм, романтична піднесеність — то привабливі риси творчого почерку М. Стельмаха. Джерела лірико-романтичного звучання його творів — у чистоті помислів, високій душевній настроєності його позитивних героїв, у нестримному їх пориванні до всього світлого, правдивого, в авторській закоханості в них, в особливостях сприймання світу й образного мислення письменника.

Біографія

Твори

Критика

14.03.2017 578
Михайло Стельмах. ​Тільки хвилі, і небо блакитне
14.03.2017 269
Михайло Стельмах. Поміж березами дівча іде
14.03.2017 570
Михайло Стельмах. ​Березень
14.03.2017 870
Фольклорні елементи стилю письменника
14.03.2017 1583
​Роман Михайла Стельмаха «Чотири броди» як лірико-романтична епопея народного життя: правда історична та правда художня
14.03.2017 1326
Герої і стиль Михайла Стельмаха
14.03.2017 229
Біографія Михайла Стельмаха