Василь Голобородько

(нар. 1945)

Василя Голобородька ніяк не назвеш «поетом одного вірша» (його ж вислів). Його поетика спочатку концентрувалася в парадигмі однопланової емоціогенної образної структури. Потім закручувалася в досить складний герметичний текст із доволі віддаленими аналогіями та алюзіями. Ще один етап — це поезія національно заангажована. У ній образи налаштовані то на гнівний пафос, то на іронію та сарказм, то на сюрреалістичне представлення тоталітарного суспільства.

Міфологічний світ поезій В. Голобородька у своїй основі естетично чуттєвий, невимушено щирий, просвітлений радістю та щастям. Це відкрита до всіх прекрасних форм та виявів людського буття небуденна, свіжа й захоплююча поетично-міфологічна дійсністьПрирода у Василя Голобородька одухотворена, в ній людина почуває себе безпосередньо, щасливо та радісно. Людина є органічною частиною цього зеленого камерного світу.

Біографія

Твори

Критика

24.05.2017 219
Василь Голобородько. Ти живеш у далекому білому місті
24.05.2017 943
Василь Голобородько. Теплі слова
24.05.2017 390
Василь Голобородько. З дитинства: дощ
24.05.2017 1744
«Рухомий храм нечуваного віросповідання» (До 60-річчя від дня народження Василя Голобородька)
24.05.2017 545
Поезія як свято мови (Етимологія «Українських птахів» Василя Голобородька)
24.05.2017 243
Гра як форма поетичного буття (На матеріалі поезії В. Голобородька «Дзвінкі конвалії»)
24.05.2017 2499
Біографія Василя Голобородька