Джон Драйден (John Dryden)

(1631-1700)

Джон Драйден був справжнім сином раціоналістичного XVII ст., він сприймав світ у розвитку. У його творах відображені зміни, що відбувалися в житті держав, династій і окремих людей, різні перипетії суспільно-політичної боротьби, ті відкриття, які робила сучасна Драйдену наука.

Драйден шукав нових художніх форм для втілення динаміки і драматизму своєї бурхливої епохи і у 60-х роках став творцем «героїчної п’єси» — нового драматургічного жанру.

Він не тільки протиставляв різні позиції, точки зору на один предмет, але і вводив у п’єси дискусії з питань політичного, морально-етичного, релігійно-філософського і природничо-наукового характеру. У його ранніх п’єсах розглядалися проблеми обов’язку та честі, життя і смерті, добра і зла, пристрасті й розуму, релігії і природи.

Драйден значно меншу увагу приділяв внутрішньому світові, переживанням героїв, боротьбі почуттів; його цікавив напрям їх мислення, їх думки щодо проблем сучасної дійсності. Одним із головних засобів характеристики персонажів у драматурга було виявлення їх політичної та моральної позиції. Герої Драйдена — це люди мислячі та розсудливі.

Биография

Произведения

Критика

30.10.2017 91
Джон Драйден. Ты не божественным лицом
30.10.2017 76
Джон Драйден. ​Бывает в жизни счастлив только тот
30.10.2017 40
Джон Драйден. Ах, радость, исчезаешь ты, как дым
30.10.2017 83
Політична проблематика в ранніх героїчних п’єсах Драйдена
30.10.2017 152
Класицистичні тенденції у ранніх героїчних п’єсах Дж. Драйдена
30.10.2017 182
Дж. Драйден в полемике о классическом наследии в Англии
30.10.2017 101
Биография Джона Драйдена