17-09-2023 55

Ісікава Такубоку (石川 啄木)

Такубоку Ісікава

(1886–1912)

Поезії Такубоку притаманний потяг до внутрішнього очищення, боротьби за покращання морального стану суспільства. Саме тому в його творах досить часто зустрічаються образи гір, пагорбу, які символізують важкий шлях до досягнення цієї мети. Зрозуміло, що подібні погляди вимагали активної життєвої позиції. Саме тому в творах митця неодноразово звучить тема революції. Іноді Такубоку прославляє її відверто, але частіше звертається до більш близьких йому поетичних образів.

Кожний вірш Ісікава Такубоку - наче маленька поема, що базується на одному враженні, яке тягне за собою відповідні асоціації, які ґрунтуються на підтексті. А його книги в цілому - це сповнена трагізму розповідь про життя не тільки самого поета, а і його покоління.

Митець виявив себе реформатором не тільки у плані змістовного насичення творів. Він ствердив і певну строфічну вільність жанру танка. Якщо до приходу в літературу Такубоку вони були в переважній більшості п’ятивіршами, то він графічно розділив власні твори на три рядки (японський правопис це допускає). При цьому поет намагався створити певний посилений ритміко-синтаксичний ефект.

Біографія

Твори

Критика