Василий Капнист

(1758-1823)

Василь Васильович Капніст — відомий російський поет, улюбленець музично-літературних петербурзьких салонів останньої чверті XVIII ст., автор відомої «Оды на рабство», пафос якої був спрямований проти закріпачення українських селян, широко відомої сатиричної комедії «Ябеда», в якій викривалося хабарництво й сваволя судових чиновників, злочини поміщиків-кріпосників.

В. Капніст написав понад 1200 поетичних та драматичних творів, але багато їх так і лишилося з різних причин невідомими як широкому загалові, так і фахівцям. За життя поета були надруковані лише дві збірки його поезій — в 1796 та 1806 pp. Окремою книжкою 1798 року була видана комедія «Ябеда».

Чималий вплив на становлення громадянського та поетичного світогляду Капніста справила творчість українського поета і філософа Г. С. Сковороди. Як і Сковорода, Капніст проголошував високі демократичні ідеали, природно поєднуючи їх із гострою критикою тодішнього суспільно-політичного ладу.

Біографія

Твори

Критика