Арман Лану (Armand Lanoux)

(1913-1983)

У Франції Арман Лану вважається чи не найбільш відомим із письменників, що прийшли до літератури після війни, його перу належить кілька романів, а також ліричні збірки, новели, книги нарисів, белетризована біографія Еміля Золя, статті про Мопассана, Золя, Ежена Сю і т. д. Пильна увага до найпекучіших проблем післявоєнного світу, невпинні художні шукання надають прозі Лану значної тематичної та жанрової різноманітності.

Для Лану, як і для багатьох художників сучасності, характерне прагнення показати не весь життєвий шлях героя, а лише один із етапів становлення людини. Письменник відходить від традиційної побудови роману, що була характерною для творів 19 сторіччя та сімейних хронік нашого часу, коли сюжет створюється шляхом нанизування ряду обставин, часто в хронологічному порядку. Арман Лану розкриває характер героя, порівнюючи минуле і сучасне в його житті.

Биография

Произведения

Критика