Анатолій Дімаров

(1922-2014)

Спостережливий, уважний до психології людини, А. Дімаров уміє влучно схарактеризувати вчинки того або іншого героя, скористатися іронічною або й прямолінійно сатиричною деталлю, переконливо, із заглибленням у внутрішній світ дійових осіб змалювати й дрібніші, й важливіші епізоди.

Відчувається, що для письменника нерідко за високий взірець правив творчий досвід такого тонкого майстра-психолога, як Михайло Коцюбинський.

У творчості Анатолія Дімарова тісно поєднуються комічне та трагічне, але письменник налаштовує читачів на оптимістичний лад і життєлюбство, на добро та співчуття. У цьому автор убачає найбільші людські цінності.

Їхнє художнє втілення пластично проглядається в авторській концепції людини, сюжетно-композиційній структурі твору та стилі, що виразно позначений суб’єктивним прагненням до реалізму та об’єктивним прориванням до модернізму.

Біографія

Твори

Критика

21.03.2017 70
Анатолій Дімаров. ​Чорний ворон
21.03.2017 81
Анатолій Дімаров. ​Попіл Клааса
21.03.2017 672
Анатолій Дімаров. На коні й під конем
21.03.2017 368
«Не заплющуй, Господи, очі...» (Повість А. Дімарова «Тридцяті...»)
21.03.2017 308
Злочин Софії
21.03.2017 405
Авторська позиція в повістях А. Дімарова
21.03.2017 315
Біографія Анатолія Дімарова