16-09-2023 35

Річард Бах (Richard Bach)

Річард Бах

(нар. 1936)

Етичне коло ідейно-моральних проблем, прагнення вийти за рамки буденності та відповісти на вічні питання буття переводять твори Річарда Баха у сферу вічних смислів.

Можливість присутності головного героя творів Баха «у кожному з нас» робить цей образ узагальненим, що властиво притчі, і цей факт робить його прочитання багатозначним. Його можна розглядати як образ молодої людини, котра прагне пізнати світ, духовною особистістю, метою якої є не стільки досягнення особистої досконалості, скільки допомога іншим.

У «Чайці на ім'я Джонатан» уперше з'являється схема, в якій рух героя по вертикалі утворює квадрат, що космологічно відбиває бахівську модель світу, яка нагадує буддійську мандалу. Ця модель використовуватиметься автором у наступних творах.

Біографія

Твори

Критика