28-03-2024 18

Марк Туллій Цицерон (Marcus Tullius Cicero)

Марк Туллій Цицерон

(106 до н. е. – 43 до н. е.)

Найбільш яскраве літературне втілення римська міфологія історії знайшла у період пізньої республіки та у вік Августа у Цицерона. У нього ми бачимо міфологію історії в класичному її вигляді, коли реальні (а не легендарні) історичні факти та персонажі наділяються особливим трансцендентальним змістом, набувають значення світоглядних факторів, ідеологічних і моральних парадигм.

Цицерон щиро вірив в абсолютну цінність римської держави, у святість її традицій та порядків, включаючи релігійні, у непогрішність і моральну досконалість героїв її історії. І, мабуть, найшанованішим героєм римської історії був для Цицерона Марк Порцій Катон Цензор, або, як його ще називають, Катон Старший. Серед риторичних і філософських трактатів Цицерона немає жодного, у якому не згадувався б і ставився за приклад Катон.

Цицеронівський Катон поєднував у собі всі властивості римського національного характеру, якими трималася республіка і зі втратою яких вона, на думку Цицерона, неминуче мала загинути.

Біографія

Твори

Критика