24-06-2016 54

Микола Терещенко

 


Стиль Миколи Терещенка сповнений ідейного змісту, художньо ясний і стислий. Кожен його вірш зачіпає певну життєву проблемупоглиблює й організує свідомість. Відтворюючи дійсність, поет незмінно прагне розкрити перед читачем її новизну, повноту і різноманітність.

Вся його творчість була пошуками форм для відображення найглибших життєвих явищ. Завдяки цьому не тільки вся його поезія набула гострого політичного змісту, але, цілком природно і органічно, з нездоланної внутрішньої потреби він відгукувався у віршах на злободенні політичні питання, поетично перевтілюючи їх.

Сміливі й пристрасні вірші Терещенка відзначалися новаторством і сучасністю тем. Він збагатив нашу поезію новими мотивами й ритмама. Його поезії цікаві, гостро вдумливі, написані то в інтимному тоні особистих роздумів, то в дещо напруженому тоні громадської лірики.

Його творчості притаманна справжні людяність, справжній гуманізм. Вірші Миколи Терещенка — це твори людини з щедрим серцем, людини, пов’язаної з кровними інтересами свого народу, з усією глибиною його почуттів і переживань.

Біографія

Твори

Критика