20-12-2015 2

Осип Маковей
(1867-1925)

В історії української літератури, вивчаючи літературний процес кінця XIX – початку XX ст., не можна не помітити, що в складних обставинах боротьби різних суспільно-політичних сил, ідейно-творчих напрямів і течій у літературі Осип Маковей відігравав одну з першорядних ролей. Протягом сорока років він брав діяльну участь у літературному житті, був особисто знайомий з широким колом українських, польських, чеських, російських, німецьких літераторів і вчених, з багатьма з них дружив, співпрацював, листувався, Серед цих людей на першому місці стоять українські письменники, діячі літератури і мистецтва — Іван Франко, Леся Українка, Павло Грабовський, Михайло Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Михайло Павлик, Василь Стефаник, Марко Черемшина, Лесь Мартович, Володимир Гнатюк, Степан Ковалів, Тимотей Бордуляк, Іван Нечуй-Левицький, Агатангел Кримський, Микола Лисенко, Михайло Старицький, Кирило Стеценко, Філарет Колесса, Володимир Самійленко, Гнат Хоткевич.

Осип Маковей як письменник формувався під благотворним впливом літературної громадської діяльності Івана Франка, а також творчості П. Мирного, Гоголя, Салтикова-Щедріна, Успенського, Чехова та інших передових українських і російських письменників.

Життєвий і творчий шлях О. Маковея складний й нерівний, але основний його напрямок — демократичний, реалістичний. Письменник, крім цілого ряду високохудожніх поетичних і прозових творів, дав класичні зразки сатири, спрямованої проти фальшивого народолюбства і спекулювання інтересами народу.

Біографія

Твори

Критика