Перевірка знань: тести чи іспити

Перевірка знань: тести чи іспити

Сучасна система освіти пропонує різноманітні методи перевірки знань студентів, і два з них особливо виокремлюються - тести і традиційні іспити. Звісно, учні звикають до того чи іншого способу перевірки знань і намагаються спростити для себе підготовку до перевірки. Вважається, що тестування не настільки об'єктивне, як звичайний іспит, якщо екзаменатор дотримується академічної доброчесності. Те саме можна сказати і про тестування, якщо абітурієнт не намагається обдурити систему тестування та вгадати відповіді тестів, не маючи знань узагалі. Спробуємо далі глибше розібратися у перевагах і недоліках тестування та іспитів для точності оцінювання.

Плюси тестування

  • Ефективність. Тести дозволяють швидко й об'єктивно оцінити рівень знань студента за короткий період часу.

  • Об'єктивність. Оцінка базується на об'єктивних критеріях, що зменшує вплив суб'єктивних факторів.

  • Широке охоплення. Тести можуть охоплювати велику кількість тем і матеріалу.

Мінуси тестування

  • Поверхневість. Тести не завжди виявляють глибоке розуміння матеріалу, оскільки можуть обмежуватися лише питаннями з короткою відповіддю.

  • Стрес. Деякі студенти відчувають більший стрес під час тестів, ніж під час живого спілкування з екзаменатором, що може впливати на їхню продуктивність.

Плюси традиційних іспитів

  • Глибоке розуміння. Іспити, де студент спілкується з екзаменатором, можуть виявити глибше розуміння теми.

  • Комунікація. Ефективна комунікація під час іспиту дозволяє з'ясувати додаткові аспекти знань студента.

Мінуси традиційних іспитів

  • Суб'єктивність. Оцінка може бути суб'єктивною залежно від індивідуальних поглядів екзаменатора.

  • Часові обмеження. Традиційні іспити часто обмежені в часі, що може призвести до несправедливої оцінки щодо деяких студентів.

Інші способи та проблеми перевірки знань

У виборі між тестуванням і традиційними іспитами важливо враховувати особливості кожного методу та специфіку конкретної ситуації. Наприклад, під час оцінювання знань із програмування, досить ефективним може бути онлайн-здача задач з програмування на автоматичну перевірку без участі викладача, котрий може бути упередженим під час перевірки. Але у такому випадку слід пересвідчитися, що конкретний студент виконав завдання самостійно.

Що мають знати викладачі

Обидва методи мають свої переваги та недоліки, тому вибір між ними повинен бути обдуманим та зорієнтованим на досягнення максимальної об'єктивності й ефективності навчання. Порівняння плюсів та мінусів тестування і традиційних іспитів виявляє різноманітні аспекти оцінювання студентів, але важливо збалансувати обидва методи для досягнення оптимальних результатів у навчанні. Зазначимо, що і викладачі мають дотримуватися певних правил створення текстів, використовувати різні тести Moodle за типами, навіть застосовувати можливості штучного інтелекту (ChatGPT) для досягнення об'єктивності оцінювання.


Читати також