18-07-2018 2

Томас Пинчон (Thomas Pynchon)

(нар. 1937)

Творчість Томаса Пінчона відбиває в багатьох аспектах світосприймання західних інтелектуалів, що сформувалися під впливом науково-технічної революції.

Письменник поєднує факт і вимисел. Характерно, що факти часом менш правдоподібні, ніж фантазії, примітною рисою яких є хворобливість чи безглуздя. Персонажі Пінчона сприймають себе жителями сучасної «безплідної землі». Вони підвладні істерії, параної, схильні до медитацій, філософських і релігійних розміркувань.

Автор цікавиться проблемами, що пов’язані з впливом науки й техніки на сучасний світ і людину. Критики й учені відзначають освіченість та ерудицію Пінчона, його широку обізнаність у галузі наукових відкриттів і прогнозів. Письменник спирається на ідеї сучасної експериментальної психології, фізики, кібернетики. Тому сприйняття його творів, великих і малих, вимагає від читача певних знань та ерудиції. Характерною рисою творчості Пінчона є елітарна спрямованість: вона відбиває складне світорозуміння і світовідчуття, амбівалентне ставлення до досягнень науки й техніки, до історії та сучасності.

Биография

Произведения

Критика