14-02-2022 7

Амелі Нотомб (Amélie Nothomb)

(нар. 1966)

Амелі Нотомб, популярна бельгійська франкомовна авторка, знана серед читачів досить скандальними та вражаючими романами, часто є героєм власних творів, вказуючи цим на їх автобіографізм.

У творах А. Нотомб образи героїв протистоять один одному, створюються своєрідні пари-антитези. За допомогою цього прийому авторка звертає увагу на ті моменти, які мають важливе значеннєве, емоційне й інформативне навантаження. Письменниця формує суб’єктивне сприйняття героїв, яке виявляється в екзистенційній чуттєвості, що стає своєрідним ставленням до оточуючого світу.

А. Нотомб часто будує інтригу через несподіваний екзистенційний вибір героїні, яка шляхом пізнання «іншої» культури намагається емоційно й інтелектуально подолати конфлікт східної і західної цивілізацій і вийти на рівень комунікативного діалогу. Діалог може будуватися на екзистенційній чуттєвості, що передбачає щирість особистості та відкриває шлях до толерантності і взаєморозуміння навіть серед представників різних культур.

Біографія

Твори

Критика