21-03-2024 47

Бухвальд Арт (Arthur Buchwald)

Арт Бухвальд

(1925–2007)

Арт Бухвальд не просто публіцист, а художник. Він – майстер сатири. Своєрідність сатири Бухвальда полягає у найтіснішому переплетенні алегорії та справжніх фактів.

Навряд чи можна знайти суттєву подію всередині країни чи за її межами, на яку б не відгукнувся Арт Бухвальд. Художня особливість невеликих, як правило, сатиричних ескізів Бухвальда – відсутність образа-маски.

Герой Бухвальда – це він сам, розумний, іронічний, глузливий спостерігач, який не вірить жодним деклараціям, жодним красномовствам політиканів, який уміє відкидати показне і розкривати справжню суть явищ.

Типовими для Бухвальда є сатиричні образи-картинки, які влучно змальовують персонажа шляхом докладної передачі його висловлювань, вчинків, навіть рухів. Незначний, здавалося б, епізод стає основою для соціального узагальнення, чому сприяє ситуативне утрирування. Автор вільно оперує фактами, вводить елементи розмовно-просторічного стилю, проте вони не порушують художньої та публіцистичної цілісності твору, бо сатирику притаманне відчуття міри.

Біографія

Твори

Критика