19-03-2024 78

Кормак Маккарті (Cormac McCarthy)

Кормак Маккарті

(1933–2023)

З-поміж сучасних американських письменників саме Кормак Маккарті, очевидно, найуспішніше й найпослідовніше розвиває генеральну лінію національної літератури, започатковану ще Мелвіллом і Фолкнером.

Творчості Маккарті властива яскрава самобутність, в основі якої — креативний підхід до канону, залучення, освоєння та поєднання безлічі літературних і філософських традицій, трансформованих у постмодерністському контексті. У їх динамічній взаємодії й взаємовідштовхуванні синтезується особливий художній світ, що ніби самоформується з розмаїття естетичних і світоглядних парадигм, а тому уявляється не умоглядним, як у більшості творів постмодерністського плану, а органічним. Ця цілісність багато в чому зумовлена етичною позицією автора, його прагненням до зображення й усвідомлення життя, що саморозвивається, у його глибинній суті й подоланні уявної абсурдності та хаотичності буття.

У творах К. Маккарті можна знайти сюжети, мотиви й форми готичного південного роману, епічних жанрів, вестерну, притчі, мелодрами, роману виховання й роману дороги, але всі вони видозмінюються, вступають у полеміку, доповнюють і навіть пригноблюють один одного. Автор наповнює канон новим змістом, що демонструє еволюцію національної свідомості й культури, а також становлення творчого почерку самого письменника, що формується від твору до твору.

Біографія

Твори

Критика