02-06-2020 51

Олександр Кониський

(1836-1900)

У плині українського літературного життя останніх сорока років XIX ст. помітною є постать Олександра Кониського, що активно виступав на ниві ліричної поезії, прози, драматургії, критики й публіцистики, перекладав з російської, німецької, англійської, сербської літератур, досліджував історію рідного письменства.

Творчість Кониського в зіставленні з характерними явищами української прози попередніх десятиріч вирізняється широким тематичним розмаїттям.

Майстерність прозаїка найповніше виявиться у малих жанрах, у яких він виносив на суд читача актуальні для того часу проблеми. Герої його численних оповідань, етюдів, образків, поповнюють галерею різних соціальних типів.

Показ життя крізь призму комічного є однією з характерних особливостей стилю Кониського. Гумористично-сатиричні прийоми художнього узагальнення реальних фактів сприяють яскравій окресленості образів, картин, ситуацій.

Біографія

Твори


Критика