15-04-2019 0

Фридрих Вольф (Friedrich Wolf)

(1888-1953)

Фрідріх Вольф — драматург, прозаїк, поет, публіцист. Він був також театральним діячем, організатором німецьких народних театрів, кінознавцем.

Особливого значення Ф. Вольф надавав драматургії як ефективному засобу звернення до мас, виховання народу. Драматургічна спадщина письменника різноманітна за жанровими та проблемно-тематичними ознаками. Але наскрізна тема драматургії Вольфа — революційна боротьба німецького народу.

Майстер політико-революційної й соціально-психологічної драми, Ф. Вольф створив «Томаса Мюнцера» як п’єсу, близьку до епічного театру (елементи розповіді, зонги, інтермедії). Це наблизило пізнього Вольфа до Брехта.

У його драматургії незабаром ствердиться антифашистська тема, яку репрезентує «Професор Мамлок». У подальших п’єсах Вольфа, починаючи з «Флорідсдорфа», паралельно розвиватимуться, взаємопроникаючи, революційна й антифашистська теми.

Ф. Вольф є одним з основоположників соціалістичного реалізму в німецькій драматургії. Слідом за Л. Фейхтвангером можна твердити, що це письменник, співзвучний духові епохи.

Биография


Произведения

Критика