19-08-2023 18

П’єр-Жан де Беранже (Pierre-Jean de Béranger)

Беранже

(1780–1857)

За своїм характером, за баченням та зображенням дійсності П'єр-Жан де Беранже був поетом-реалістом. Він розширив і зробив різноманітним діапазон народної пісні, загострив актуальність тематики, приділяв велику увагу багатству мовних засобів і рим, надавав великого значення рефрену.

За Беранже закріпилося звання морального судді: Франція визнала його втіленням своєї совісті.

Беранже карав і милував, створював репутації, скидав ідолів. Письменник вирішував насущне тоді завдання збереження та підтримки морального здоров'я нації, і риси його поетичного почерку, прикмети його поетичної манери слугували вирішенню цього завдання. Це, звісно, насамперед сміх – уїдливий, але злий, тобто не руйнівно-злий. Це – здорове вміння розгледіти під маскою справжнє обличчя. Це – співчутливість, можливо, не позбавлена відтінку сентиментальності; це, нарешті, пристрасть до простих і вічних людських чеснот, без яких немає справжнього людського життя.

Біографія

Твори

Критика