25-02-2024 14

Герберт Ернест Бейтс (Herbert Ernest Bates)

Герберт Бейтс

(1905-1974)

Герберт Бейтс – визнаний майстер і теоретик сучасного оповідання. Він по праву вважається знавцем англійських провінційних характерів, його пильна увага до демократичного героя відзначалося багатьма критиками.

За характером психологізму оповідання Бейтса можна умовно поділити на соціально-психологічні та камерні. Якщо в оповіданнях першого різновиду соціальна детермінованість персонажа проявляється з достатньою очевидністю, то в камерних оповіданнях зображення психічного стану не є прямим відображенням соціального статусу героя. Соціальна обумовленість персонажа проявляється у таких оповіданнях побічно, часом через його загальне невдоволення життям, а не через конкретно-побутові потреби чи важливі деталі соціального плану.

Персонажам лірико-психологічних оповідань Бейтса, які займають велике місце у його творчості, властива особлива емоційність, що піднімає їх над конкретно-побутовим планом оповіді та знаходить живий відгук у читача.

Біографія

Твори

Критика