02-11-2015 524

Пантелеймон Куліш

Пантелеймон Куліш

(1819-1897)

 Дослідники історії української словесності, І. Франко, теоретики «Української хати», Ваплітяни, М. Хвильовий, М. Зеров, продовжуючи започатковану Т. Шевченком традицію, ставили Пантелеймона Куліша за взірець письменника і громадянина, як особливо яскравий приклад майже ідеального втілення рис борця за національну справу.
 П. Куліш мав достатні підстави оперувати світовими критеріями: він не тільки знав, а й високоталановито перекладав зарубіжну класику, починаючи від «Біблії» і продовжуючи творами письменників Європи XVII—XIX століть. А все те відповідало найвищому рівню, бо П. Куліш пильно вивчав літературне життя у Польщі, Німеччині, Швейцарії, Італії, Бельгії, і не тільки літературно-мистецьке. П. Куліш — носій народної гуманістичної етики, тому ще в XIX ст. помітив у зарубіжній дійсності ту філософію громадського спілкування, яка стане чи не вирішальною сферою роздумів та тривог філософів і митців XX ст. Пантелеймон Куліш пройшов довгий і складний шлях змін світогляду, боляче пережив кризи, метався і часом навіть розривав стосунки з українським культурним світом.
 П. Куліш був культурником, як він себе слушно самовизначав. Його культурництво було політично свідомим. 
 "Хутір" Куліша в світоглядній системі асоціюється не з провінційністю, відсталістю, шароварнищвом. "Хутір" — це ознака розселення українців, своєрідна риса індивідуалізму, незалежності, самосгійництва і чистоти єднання з Богом. 
 Пантелеймон Куліш — першорядний талант, заслуга якого і в тому, що він правдиво відбив суперечливу як історію, так і ментальність української нації та людини; більше: суперечність себе самого! 
 П. Куліш далекоглядний: він вловлює ознаки кризи між цивілізацією і культурою, наукою й релігією, селом і містом, духовністю й технократизмом, світом глибинних емоцій і раціоналізмом. 

Біографія

Популярні твори:

Пантелеймон Куліш. Твори в двох томах (1994):

 

П. Кулиш. Записки о жизни Гоголя (1856):

 

 

П. Кулиш. Записки о Южной Руси (1856-1857):

 

П. Кулиш. История воссоединения Руси в 3-х тт. / Исторiя возсоединенiя Руси:

 

Кулиш.Отпадение Малороссии от Польши (1340 - 1654) в 3-х тт./ Отпаденiе Малороссiи отъ Польши:

 

Критика:

 

Відео: