29-06-2024 43

Філіп Сідні (Philip Sidney)

Філіп Сідні

(1554–1586)

Сучасники незмінно виділяли прямоту Філіпа Сідні, його щирість, дружелюбність і турботу про ближніх, а також постійне активне прагнення робити добро. Аналітизм, притаманний творчому методу письменника, переломлювався в поліцентричній структурі системи персонажів творів.

Використовуючи традиційний для поетики «високого» ренесансного роману арсенал характеристик-кліше, Сідні начебто створював персонажі, ідентичні його образам-ідеалам. Сіднівських сюжетних героїв вирізняли внутрішній рух характерів, динаміка трансформацій, самоспостережень. Вони самі вели свою інтригу.

У своїй творчості Філіп Сідні відображав суперечливе різноманіття внутрішнього світу людини, фіксував залежність її моральної самооцінки від життєвого досвіду, способу діяльності, прихильності ідеалам.

Біографія

Твори

Критика