24-06-2016 59

Юрій Липа

 

Юрій Липа з народження мав незвичайні, якісь надлюдські здібності і можливості.

 Поет українську літературу трактував як єдиний організм, незалежно від того, де вона творилася чи твориться - на Слобожанщині, в Галичині чи на еміграції.

Загалом він дуже високо оцінює український внесок у світову літературу, оцінює позитивно здатність українських письменників брати безпосередню й активну участь у розбудові майбутнього.

Письменник намагався реалізувати всі свої творчі здібності, спрямовуючи їх в одне русло — служіння національній ідеї. Протягом усього життя він був вірний цій настанові, і коли в різні періоди переважав той чи той аспект його діяльності, то це диктувалося найбільшою доцільністю.

Для Юрія Липи було неприйнятим судити про свій народ за якимись апріорними підходами, які не враховують власну природу. Це положення є одним з вихідних в історіософській концепції Ю. Липи, яка має історичний, соціокультурний та психологічний аспекти. Усвідомлення самоцінності нації дає можливість пізнавати свою душу зсередини, розрізняти «себе» й «іншого», «своє» й «чуже».

Біографія

Твори

Критика