Підручники для закладів вищої освіти у видавництві «Університетська книга»

Підручники для закладів вищої освіти у видавництві «Університетська книга»

Повноцінний учбовий процес вимагає наявності відповідної фахової літератури, без якої не можуть обійтися ні студенти, ні викладачі. Видавництво «Університетська книга», за тісної співпраці з провідними науковцями та викладачами вишів і за підтримки Міністерства освіти та Національної академії наук України, постійно розширює перелік навчальних видань за всіма учбовими напрямами, перевидає ті, що зарекомендували себе як класичні, і видає нові, складені кращими педагогами вищої школи України. 

Усі види навчальної літератури в асортименті «Університетської книги»

Видавництво пропонує навчальну літературу для студентів і науково-методичну для викладачів:

  • підручники;

  • цикли лекцій;

  • навчальні та методичні посібники;

  • збірники завдань;

  • лабораторні практикуми;

  • словники й довідники;

  • хрестоматії.

Головні освітні напрями, за якими працює «Університетська книга»

У каталозі видавництва «Університетська книга» представлена учбова, методична і наукова література з двадцяти трьох навчальних дисциплін. 

Економіка представлена підручниками і посібниками, що знайомлять з історією економічної науки, класичними школами та сучасними тенденціями, законами побудови соціально-економічних систем, моделями економічних відносин, новими напрямами інвестиційної діяльності. 

У розділі «Міжнародні відносини та регіональні студії» пропонуються посібники з побудови політики гуманітарної безпеки, лекційні курси, праці зі стратегічних комунікацій в політичній сфері, підручники з класичної дипломатії тощо. 

Філологія охоплює багато мов, для вивчення яких у каталозі видавництва є підручники, словники, розмовники, посібники з наукового та професійного мовлення, а також методики викладання лінгвістичних дисциплін.

Напрям «Політологія» пропонує підручники з державотворення, вивчення агресивних політичних режимів, їхніх лідерів і суспільної свідомості тих, хто їх підтримує, а також посібники з аналізу політичних криз.

Філософія пропонує підручники, що знайомлять з класичними течіями і їхнім місцем у сучасності, напрямами сталого розвитку суспільства й основами корпоративної етики та психології, шляхами наукового пізнання світу і моделями спілкування.

У розділі «Іноземні мови» є великий вибір підручників з граматики, збірок текстів для практичного відпрацьовування навичок перекладу, посібників з розвитку письмового й усного мовлення за різними науковими та галузевими напрямами, словників і розмовників.

Тим, хто вивчає менеджмент, будуть корисними підручники з управління підприємствами та громадськими організаціями, ціноутворенням та інвестиціями, інтелектуальною власністю і кадрами, посібники з організації рекламних процесів та онлайн-бізнесу тощо. 

Українська мова для іноземців пропонує комплекти різнорівневих підручників з вивчення мови самостійно і на підготовчому відділенні, для навчання та праці.

Напрям «Соціологія» представлений посібниками з проведення соціологічних опитувавнь, досліджень та експериментів, підручниками з соціокультурної діяльності.

Окрім перерахованих, видавництво пропонує також підручники з журналістики, історії та археології, культурології, літературознавства, маркетингу та багатьох інших учбових курсів.

Де купити підручники для ЗВО 

Пропонуємо завітати до інтернет-книгарні «Університетська книга», скориставшись посиланням https://book.sumy.ua/. Тут представлена вся навчальна література, що вийшла друком у видавництві. Ви можете переглянути підручники і придбати потрібну літературу за найнижчими цінами від виробника.


Читати також