Улас Самчук

(1905-1987)

Провідні риси індивідуальності Уласа Самчука — волелюбність, дошукування правди, альтруїзм, людяність, шляхетність душі, поблажлива іронічність, вишуканість і дотепність думки - відповідали рухові і традиціям національної культури, з її пріоритетами гуманізму, краси, духовності, національної самодостатності. Невипадково творчість цього митця посідає чільне місце в історії української літератури й культури загалом, оскільки з його ім’ям пов’язується концепція формування нового типу українця, який спроможний відродити українську духовність та державність.

Загалом основне враження від викладової форми Самчука — відчуття повної природності подій і вчинків, простої, на перший погляд, невимушеної й щирої розповіді. Проте в тонку сітку статечності тону й виваженості думки непомітно вливається лірична тональність, іронічна мудрість, що створює враження наявності голосу спостережливого і мудрого співрозмовника.

Творчість У. Самчука наскрізь пройнята світлою вірою в людину, уболіванням за неї, аналітико-реалістичним детермінізмом у моделюванні людських характерів. Водночас художня дискурсивна практика письменника позначена модерністськими художніми тенденціями XX століття з їх драматичним відтворенням нерозв’язаних суперечок між особою і соціумом, увагою до відчуження особистості, ліризмом, в річищі поетики імпресіонізму він застосовує «рубаний стиль», виявляє схильність до стихійного асоціативного мислення, особливо у відтворенні складного психічного життя героїв.

Біографія

Популярні твори

Критика

Фотографії


04.06.2018 149
Дихотомічна модель хронотопу в новелістичному циклі Уласа Самчука «Віднайдений рай». Читати критику
03.06.2018 196
Роль ономастичної лексики у творах Уласа Самчука. Читати критику
03.06.2018 167
Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука «Темнота». Читати критику
02.06.2018 335
Патріотичне виховання та розвиток національної свідомості у філософсько-педагогічній концепції Уласа Самчука. Читати критику
02.06.2018 145
Лексико-семантичний повтор у мемуаристиці Уласа Самчука. Читати критику
01.06.2018 97
Вставні і вставлені конструкції у художньому мовленні Уласа Самчука. Читати критику
01.06.2018 113
Мовностилістичні особливості художніх творів Уласа Самчука. Читати критику
30.05.2018 97
Побутовізми у творах Уласа Самчука. Читати критику
30.05.2018 133
Особливості простого речення в ідіостилі Уласа Самчука. Читати критику
30.05.2018 240
Епістолярій Уласа Самчука як індикатор літературного побуту його часу. Читати критику
30.05.2018 177
Поетика «Щоденника (1941–1943 рр.)» Уласа Самчука. Читати критику
30.05.2018 100
До історії видання драми «Шумлять жорна» Уласа Самчука
<< < 12345 > >>