02-11-2015 722

Степан Руданський(1834-1873)

Видатний український поет-демократ Степан Васильович Руданський протягом усього творчого шляху виявляв жвавий інтерес до життя і побуту українського народу, був глибоким знавцем фольклору.

Ще в юнацькі роки він почав збирати народні пісні, приказки, легенди тощо. Будучи семінаристом, Руданський записав 156 пісень і упорядкував їх згодом у два збірники, датовані 1852 роком.

 Володіючи невичерпними фольклорними матеріалами, поет створив багато пісень, дуже близьких своїм складом до народнопоетичної творчості («Калино-малино», «Голубонько-дівчинонько» та ін.). Народні приказки він художньо перевтілив у знамениті співомовки, а народні легенди використав для написання поеми «Лірникові думи».

 За життя письменник не видав жодної збірки, хоча й робив неодноразові спроби. Три рукописні збірки, які готувалися в різний час до друку, важливі тим, що дають конкретне уявлення про те, якими композиційно хотів бачити їх поет. Усі вони будувалися за жанровим, а не хронологічним принципом. І що особливо важливо, окремі жанрові групи творів мають свої визначення, відмінні від нормативних: твори ліричного плану — «пісні», балади — «небилиці», сатирично-гумористичні поезії — «приказки». Для більших поетичних форм поет послідовно вживає визначення «співи»; епічні цикли фігурують переважно під назвою «байки» («Байки світовії у співах»). Щодо поетичних творів загалом вживається термін «співомовки».

 З великого доробку письменника за життя було надруковано щось понад десять творів. Але практично вся спадщина Руданського дійшла до нас переважно у вигляді збірок автографів, до того ж різних за своїм призначенням. Окрему групу становлять автографи трьох окремих зошитів, у яких твори розміщені хронологічно.

Популярні твори:

 

Степан Руданський. Усі твори в одному томі (2007) [djvu]
Зміст:

Від видавця. Вячеслав Бусел 
Український Рабле. Григорій Латник 
ПІСНІ 
«Сиротина я безродний» 9 
Ти не моя 9 
Мене забудь! 9 
Пісня («Не дивуйтесь, добрі люди»). . . 9 
Пісня («Повій, вітре, на Вкраїну») ... 10 
До дядька Прохора-коваля 10 
Над колискою 11 
Над могилою 12 
Пісня («Світять зорі, заким в полі») . . 13 
Пісня («Ой чому ти не літаєш») 14 
Пісня («Гей, браття-козаки») 14 
Пісня («Тілько-м родилась») 14 
До України 15 
Пісня («Хлопці-молодці») 15 
Студент 15 
Пісня («Калино-малино») 16 
Псалом 136 17 
Пісня («Голубонько-дівчинонько») . . 17 
Пісня («Козаче, голубче») 18 
Пісня («Не згадаю гадки») 18 
Пісня («Ой вийду я у садочок») .... 19 
До моїх дум 19 
Богдай тебе 20 
Полюби мене 20 
Гей, бики! 21 
До дуба 21 
Пісня («Голе, голе моє поле!») 22 
Пісня («Звела мене не біда») 22 
Пісня («Згадай мене, мила») 23 
П’яниця 23 
Наука 23 
Моя смерть 25 
«Ой ти, калино, ой ти, малино» 25 
Сербська пісня 26 
Іще вчера ізвечіра 26 
ПРИКАЗКИ 
Вір не вір, а не кажи: «брешеш» .... 29 
Гуменний 32 
Кому чого бракує 33 
Лошак 33 
Засідатель 33 
Добре торгувалось 34 
Гусак 34 
Почому дурні? 34 
Чи голосна церква? 34 
Де спійняли? 35 
Не вчорашній 35 
Колька 35 
Рана 36 
Пукалка 36 
Козацька міра 36 
Добра вдяка 37 
Рабин і запорожець 37 
Мошко і Сура 39 
Що рабин робить? 39 
Два рабини 39 
Бородатий хусит 40 
Мошко-асесор 40 
Кравець 42 
Кобилячі яйця 42 
Масло 43 
Піп і жид 43 
Хомут 43 
Штукою зайшов 44 
Подорож до Єрусалими 45 
Циган з хроном 47 
А не халасуй! 48 
Місяць 48 
Циган на толоці 48 
Циган з конем 49 
Циган в огірках 49 
Що до кого 49 
Циганський похорон 49 
Кацап з гребінцями 50 
Москаль на волах 50 
Пиріг 50 
Балта 50 
Москаль з полотном 51 
Московська ікра 51 
Вареніки, варенікі 51 
Нехай хоч по-християнськи 52 
Як обшив 53 
Дочка — син 53 
Запорожці у короля 54 
Пан і Іван в дорозі 55 
Що кому годиться? 56 
Перекусіть, пане! 56 
Лінивий 57 
Піп на пущі 57 
Сповідь 57 
Піп з кропилом 58 
Піп у ризах 58 
Пущі 59 
Чорт 59 
Що кого болить? 60 
Той, що над нами 60 
Сама учить 61 
Указ 61 
Чи далеко до Києва 61 
На калитку 62 
Цікавість 62 
Баба в церкві 62 
Чужа дитина — не рідна 62 
Хмельницький з ляхами 63 
Мошкова пісня 64 
Оливо не вадить 64 
Жидівська дитина 65 
Рабинова дума 65 
Хто кого лучче? 65 
Базиляне 66 
Невинний Мошко 66 
Три питання 66 
Горобці 66 
Чи високо до неба? 67 
Окуляри 67 
Еге, гай 67 
Скілько душ? 68 
Понизив 68 
Аби душа чиста 68 
Ляцька натура 68 
Свиня свинею 69 
Добра натура 69 
Чуприна 69 
Царі 69 
Згуба душі 70 
Не мої ноги 70 
А що тепер буде? 70 
Загадка 70 
Сам поїду! 71 
Убитий жид 71 
Три жиди 71 
Вовки 72 
Пан Чехович 72 
Голодний жид 72 
Спілка 73 
Niech pan świśnie 73 
Pchła 74 
Страшний суд 74 
Шляхтич 74 
Камінний святий 75 
Набожний ксьондз 75 
Pasa na dzieci! 75 
Піп і ксьондз 76 
Біскупство 76 
Суходольський 76 
Ксьондзів наймит 77 
Пекельна смола 77 
Мазур на сповіді 77 
Мазур у болоті 78 
Крива баба 78 
Розумний панич 79 
Мша 79 
Кіт 79 
Зелений пес 79 
Лист 79 
Животина 80 
Печені яйця 80 
Довгий зуб 80 
Жонатий 81 
Тілько допечи! 81 
Глухий і губатий 81 
Зробіть собачку 82 
Школяр 82 
До чого ти здатний? 82 
Скажи по-німецьки 83 
Попович 83 
Жалібний дяк 83 
Вбили 83 
Війна 84 
Дощ 84 
Кожух 85 
Привітання 85 
Штука 85 
Хто святив? 85 
Там її кінець 85 
Чого люди не скажуть! 86 
Мало не ригаю 86 
Мца 86 
По старій печаті 87 
Свята сім’я 87 
Горох 87 
Божі птиці 88 
Ов! 88 
Просьба 88 
Смердячий циган 88 
По воді піду 89 
Циганський хрест 89 
Циган-пасічник 89 
Холодно 90 
Циганський наймит 90 
Циганська дудка 90 
Циганська смерть 90 
Барабанчік 90 
Варена сокира 91 
І нє нахвалятса! 92 
Малчі! 92 
Ґадкія слава 93 
Бальная мать 93 
Чтосмотріш? 93 
Свічка 93 
Добрий чоловік 93 
Скачі, Мікалай! 94 
Рубль мєдью 94 
То-то любо 94 
Кацапська сповідь 94 
Варвара 95 
Запорожці у сенаті 95 
Кошовий у цариці 95 
Кавирялов 96 
Запорозькі шори 96 
Московська пуга 96 
Рибка-с 96 
На вадапой! 97 
Рак 97 
Prosie się 97 
Wody! 98 
Чий то собачка? 98 
Soli nie żałował 98 
Козак і король 98 
Панна і парубок 100 
Порошки 101 
Льоди 101 
Черевики 101 
Ratuj, bracie! 101 
Каньовський і Радивіл 102 
Козацькі ксьондзи 102 
Смерть козака 102 
Польща 103 
Нєшто лгу 103 
Московська справа 103 
Kuracja od oczu 
Ksiądz Anastazy 104 
Patryotyczne kazanie 105 
Szukaj sensu 106 
Przywitanie 106 
Gruby Bartko 107 
Rzepa 107 
Kulbaczka 107 
Дивний бик 108 
Турки і козак 108 
Руський і турецький бог 108 
Турок і мужик 109 
Струмент 109 
Ахмет III і запорожці 109 
Нащо бог сотворив? ПО 
Турецька кара 110 
Пилипон 110 
Храбрий лях 111 
Господь дав 111 
Баран 111 
Заяць 112 
Розмова 112 
Розп’ятий жид 113 
Жид на чатах 113 
Надгорода 113 
Змисний лях 114 
Господар хати 114 
Ні зле, ні добре 114 
Ні — каже 114 
Крамная сорочка . 115 
Славная конина 115 
Циган на сповіді 115 
Сміх 116 
Верства 116 
Вітер і колька 116 
Мошків дах 1 16 
Торбин брат 116 
БАЙКИ 
Лев і Пролев 119 
Ворона і Лис 121 
Вовк, Собака і Кіт 122 
Старий Вовк 123 
НЕБИЛИЦІ 
Два трупи 127 
Вечорниці 129 
Упир 130 
Хрест на горі (Преслівля) 134 
Розмай (Примушене кохання) 137 
Люба (Край печери два дубочки) ... 139 
Тополя 144 
Верба 148 
Купці 149 
СПІВИ 
Мазепа, гетьман український 153 
Іван Скоропада 161 
Павло Полуботок 165 
Вельямін 168 
Павло Апостол 169 
Мініх 171 
Байки світовії (Лірникові думи). Байки світовії в співах 
Преслівля 175 
Дума перша. Початок світу (Адам) . . 179 
Дума друга. Велетні 190 
Дума третя. Цар Давид 194 
Дума четверта. Премудрий Соломон . 197 
Дума п’ята (Бог на землі) 207 
Додаток 219 
Цар Соловей (Казка) 
Часть перша 219 
Часть друга 226 
Часть третя 234 
Часть четверта 242 
ЧУМАК 
Чумак (Український дивоспів) .... 253 
ПЕРЕКЛАДИ ТА ПЕРЕСПІВИ 
Чорний кольор 263 
Зозуля 263 
Явір 263 
Безнадія 264 
«Йде дівчина сиротина» 267 
Ніч у ніч 2б7 
Сни 268 
Віщий Олег 268 
Ігор Сіверський 
Заспівка 270 
I. Війна . 271 
II. Туга 274 
III.Поворіт 279 
Приспівка 281 
Старочеські співи з Краледворського рукопису і других 
Олодра і Болеслав 284 
Бен-Германів 284 
Ярослав 285 
Чмир і Власлав 288 
Людися і Любір 291 
Забій, Славій і Людко 292 
Збигонь 294 
Китяха 295 
Ягоди 295 
Олень 295 
Рожа 296 
Зозуля 296 
Сирота 296 
Жайворонок 297 
Любусин суд 297 
Пісня під Вишеградом 298 
Вергілій. «Енеянка» 300 
Омирова війна жаб з мишами 302 
Демон. Поема Лєрмонтова 305 
ОМИРОВА ІЛЬЙОНЯНКА 
Пісня перва 319 
Пісня друга 326 
Пісня третя 335 
Пісня четверта 340 
Пісня п’ята 346 
Пісня шоста 356 
Пісня сьома 362 
Пісня восьма 367 
Пісня дев’ята 373 
Пісня десята 381 
Пісня одинадцята 387 
Пісня дванадцята . . 396 
Пісня тринадцята . . 401 
Пісня чотирнадцята . 410 
Пісня п’ятнадцята . . 416 
Пісня шістнадцята . . 424 
Пісня сімнадцята . . 433 
Пісня вісімнадцята . 441 
Пісня дев’ятнадцята . 448 
Пісня двадцята . . . . 453 
Пісня двадцять перва 459 
Пісня двадцять друга. 466 
Пісня двадцять третя 472 
Пісня двадцять четверта 481 
«Ільйонянка» — перший повний український переклад Гомерової «Іліади». А. Білецький 489 
СЛОВНИК 
Словник імен та назв 497 
ДОДАТКИ 
Байки світовії в людських оповідках .. .505

Критика