27-12-2019 1

Святослав Гординський

(1906-1993)

У творчій діяльності Святослава Гординського поет і художник ішли поруч протягом усього творчого життя митця як рівноцінні.

Поетична творчість Гординського підпорядкована тим самим принципам, що й малярська: поєднання досягнень сучасної версифікаційної техніки з національною і загальноєвропейською поетичною традицією. Спорідненість малярської та поетичної творчості митця підкреслюється самою назвою уже першої збірки: барви і лінії.

Святослав Гординський належить до поетів, які вміють учитися, які знають ціну чужому досвідові, знають, як ним користуватися, осягати його. Поетична сила й оригінальність його в тому, що він, запозичуючи кращі елементи з європейських літературних традицій, зумів їх впровадити в органічний і самобутній процес українського вітаїзму 20-х років і на цій базі, як продовження, розбудувати своє романтичне світовідчування.

Біографія

Твори

 

Критика