Безсмертний твір Даніеля Дефо в Україні

Безсмертний твір Даніеля Дефо в Україні

Б. Гавришків

Мабуть, немає людини не знайомої з «Робінзоном Крузо», одним з кращих творів світової літератури, автором якого є видатний представник англійського реалізму першої половини XVIII століття Даніель Дефо (1660-1731).

В нашій країні «Робінзон Крузо», як і твори багатьох інших класиків англійської літератури, став відомий дуже давно завдяки діяльності перекладачів. Слід відзначити, що вже на початку XIX століття в Петербурзі й Москві були зроблені переклади більшості видатних творів античної та західноєвропейської літератури, серед яких одне з перших місць зайняли твори англійських письменників.

Одним із перших цінителів і популяризаторів англійської літератури в Україні був геніальний український поет Т. Г. Шевченко.

В листах до друзів і знайомих, в «Щоденнику», автобіографічній повісті «Художник» та багатьох інших прозових і поетичних творах Шевченко згадує імена Шекспіра, Голдсміта, Свіфта, Річардсона, Байрона, Бернса, Вальтера Скотта, Діккенса, Вашінгтона Ірвінга, Дж. Макферсона.

Увагу великого Кобзаря привернула і творчість Даніеля Дефо, зокрема його роман «Робінзон Крузо». В повісті «Художник» він називає цей роман «бессмертным творением», а в своїх листах часто рекомендує його як дуже цікаву і корисну книгу.

Одне з перших видань «Робінзона Крузо» українською мовою підготував Грінченко.

«Перезказ» Б. Грінченка заслуговує нині на увагу лише як історично-культурний факт. Він зроблений головним чином на основі відомих в той час російських перекладів і ще дуже далекий від оригіналу. Працюючи над своїм «перезказом» «Робінзона Крузо», Грінченко міг користуватися й німецькими перекладами, бо досконально знав цю мову й багато працював над перекладами з німецьких авторів. Та хоч його «Робінзон Крузо» був лише блідою копією оригіналу, він відіграв важливу роль в справі ознайомлення українських читачів з творчістю Дефо.

Ще багато років після Б. Грінченка український читач не одержував повного, високохудожнього відтворення «Робінзона Крузо». Майже все, що з’являлося в той час, було, по суті, лише коротким змістом, переказом першої частини роману. Автори прагнули лише до збереження основної фабули твору, розраховуючи головним чином на дітей молодшого шкільного віку. Всі ці «обробки» не дають, на жаль, навіть приблизної уяви про твір Д. Дефо, не відбивають його соціального і філософського змісту.

Ось перед нами дві невеличкі книжечки (112 і 160 сторінок), видані в 1900 та 1906 pp. у Львові під заголовком «Пригоди Робінзона Крузо». Вони написані Антонієм Павенцським для школярів і молоді. Їх також не можна назвати перекладом. Це — переказ головних моментів та епізодів роману, і тому навіть важко встановити, якими джерелами користувався автор для написання своїх текстів. У всякому разі, не оригіналом.

Значно краще виданий «Робінзон Крузо» 1903 року у Львові. Про це свідчить вже обсяг книги — 305 сторінок! На титульній сторінці зазначається, що книга «зладжена на основі оригіналів і перекладів» К. Малицькою. Однак при порівнянні з оригіналом і цей «переклад» виявився далеко не задовільним. К. Малицька, хоч і знала напевно англійську мову, надто щедро черпала з польських та німецьких перекладів «Робінзона Крузо».

Серйозні вади властиві також багатьом пізнішим перекладам, авторами яких виступали В. Отамановський (Київ, 1917 р.), Г. Орлівна (Київ, 1927 p.), Е. І. Збарська (Київ, 1929 р.) та інші. Слід зауважити, що в деяких випадках видавництва навіть не вважали за потрібне вказувати ім’я перекладача.

Перший повноцінний переклад роману «Робінзон Крузо» на українську мову був здійснений у 1939 році. Цей переклад, що носить заголовок «Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим», заслуговує на увагу ще й з огляду на об’ємисту вступну статтю відомого літературознавця С. Родзєвича, що знайомить читачів з основними моментами життя і творчості Д. Дефо, з країною та епохою, що породили автора і його знаменитий роман.

Однак велике число перекладів і переказів «Робінзона Крузо» на українську мову не повинно заспокоювати наших літераторів і гальмувати роботу над створенням нового повного високохудожнього перекладу, де були б враховані та усунені хиби і недоліки попередніх. Корисно було б перекласти й деякі інші кращі твори Д. Дефо, передусім, його гострі політичні памфлети й бойові публіцистичні твори, а також відомі пригодницькі та соціально-побутові романи, як наприклад «Пригоди капітана Сінглтона», «Історія незвичайних пригод полковника Джека», «Мемуари капітана Карлтона», «Молль Флендерс» та інші. Будемо сподіватися, що найближчим часом наші перекладачі й видавництва візьмуться за цю справу.

Л-ра: Всесвіт. – 1960. – № 9. – С. 120-121.

Біографія

Твори

Критика


Читати також