12-03-2023 30

Фоер Джонатан Сафран (Jonathan Safran Foer)

Дж. С. Фоер

(нар. 1977)

Читаючи романи Джонатана Сафрана Фоера, бачимо, що американський письменник звертається до людини як до особистості, наділеної суто індивідуальним мисленням. Його герой шукає себе і хоче почуватися людиною, яку поважають.

Художній світ романів Дж. С. Фоера містить у собі, з одного боку, ознаки «просто реалізму», які синтезуються з ознаками «містичного реалізму» Маркеса; а з іншого - автор явно грає надбанням сучасного постмодернізму і безперервний «потік свідомості» відзначає його стиль.

Еволюцію характеру героя Фоера можна пояснити синтетичною природою творчого методу письменника: «магічний реалізм» у його творах поєднується з колажністю постмодерного мислення. Саме різні пласти свідомого та несвідомого, минулого і теперішнього, або минулого як теперішнього, концентруються автором та зосереджують реципієнта на основних проявах «я» героя.

Торкаючись у своєму першому романі болючих для Фоера питань єврейства, антисемітства, самоідентифікації, історичної проблеми Голокосту, автор підіймає (але не розв’язує) мультиетнічне питання. Вже тут він позначає проблему особистості, яка не може жити, не знаючи свого коріння.

Біографія

Твори

Критика