Мовна гра з ідіомою eat humble pie в романі Дж. С. Фоера «Everything is slluminated» та його перекладах

Мовна гра з ідіомою eat humble pie в романі Дж. С. Фоера «Everything is slluminated» та його перекладах

Тетяна Набережнєва

У статті проаналізовано мовну гру з ідіомою еat humble pie в романі сучасного американського письменника Дж. С. Фоера та розглянуто стратегії, обрані перекладачами для її відтворення.

Ключові слова: мовна гра, перекладацькі стратегії, приблизний аналог, калькування.

Перекладацькі рішення при відтворенні мовної гри на фразеологічному рівні продовжують цікавити як теоретиків, так і практиків перекладу (І. В. Корунець, М. К. Гарбовський, Я. Й. Рецкер та інші).

Мета статті – показати чинники, які можуть сприяти чи заважати адекватному відтворенню мовної гри з англійською фразеологічною одиницею в перекладах українською та російською мовами.

Матеріалом дослідження обрано роман сучасного американського письменника Дж. С. Фоера «Everything Is Illuminated» (2002) та його український і російський переклади, виконані Ростиславом Семківим «Все ясно» (2005) та Василем Аркановим «Полная иллюминация» (2005). Цей роман – розповідь про американського хлопця, який їде в Україну, щоб розшукати маленьке єврейське місто, де жив його дід, та жінку, яка врятувала діда під час війни. Йому допомагає юнак-одесит Олександр Перцов. Олександр (Алекс) погано володіє англійською мовою і не може похвалитися багатим словниковим запасом, хоча намагається використовувати й ідіоматичні вирази. Одна з ідіом – eat humble pie – з’являється в його мовленні особливо часто. Іронічний за натурою, Алекс творчо підходить до її вживання, актуалізуючи подвійне (фразеологічне й буквальне) значення.

The Oxford Dictionary of Idioms тлумачить англійську ідіому eat humble pie так: ‘смиренно просити вибачення та приймати приниження’. У ХІV столітті слово numbles ‘тельбухи’ позначало серце, печінку, нутрощі тварин, особливо оленя.

У ХV столітті в результаті перерозкладу слово отримало форму umbles, хоча певний час варіанти співіснували. Тельбухи використовували як начинку для пирогів – зсув меж слів найвірогідніше відбувся саме завдяки словосполученню a numble pie – an umble pie. Прикметник humble зі значенням ‘низького походження’ або ‘з низькою самооцінкою’ зовсім іншого – латинського – походження, але співзвучність слів umbles та humble, а також той факт, що пиріг з тельбухами часто доводилося їсти тим, хто знаходився у скрутній ситуації, стали основою виникнення ідіоми eat humble pie в ХІХ столітті. До ХХ століття лексема umbles повністю вийшла з ужитку [2, p. 151].

Eat humble pie є образно вмотивованою фразеологічною одиницею (далі – ФО) з високим фразеотворчим потенціалом, оскільки образ, який лежить в її основі, піддається багатовекторному розвитку, що й проілюстровано в романі.

Труднощі відтворення мовної гри та й загалом перекладу одиниці, яка не має абсолютного еквівалента в мовах перекладу, поєднані з необхідністю передати недосконалу англійську мову героя твору.

Олександр Перцов у першому листі до американця Джонатана тричі використовує модифіковану ідіому eat humble pie. Перше використання ідіоми героєм – швидше бажання похизуватись своїм “знанням” англійської. Алекс не винен у тому, що в Джонатана вкрали валізу: як пише герой, таке іноді трапляється в українських потягах. Щоправда, Алексу незручно, що такий прикрий випадок стався в Україні. Р. Семків не відтворює семантику цього помилкового використання, а, навпаки, передає саме ті почуття, які виникають в людини в подібній ситуації: (1) I must eat a slice of humble pie for what occurred to you on the train (Foer, p. 22).

Я був справді сам не свій від хвилювань, через твої пригоди в поїзді. Для компенсації перекладач вдається до пунктуаційної помилки.

В другому випадку Р. Семків використовує прийом смислового розвитку «наслідок – причина», але знову уникає підбору аналога: (2) I must eat a slice of humble pie for not finding Augustine …(Foer, p. 22) Я дуже винен у тому, шо ми не знайшли Августини … Гра Алекса з образом, що лежить в основі фразеологізму: істи смиренний пиріг – істи шматок смиренного пирога, втрачена в перекладі на початку листа. Алекс розвиває образ і в кінці листа давиться ще одним шматком пирога – це ж вже третій за весь лист: (3) I feel oblongated to again eat a slice of humble pie (my stomach is becoming chock-full) for the new section that I am bestowing you, but understand that I tried bestly, and did the best I could, which was the best that I could do (Foer, p. 23).

Герой просить вибачення за недосконалість нового розділу книги, який він надсилає Джонатану, а в українському перекладі читаємо: Відчуваю потребу перетравити ще один свій новий розділ (шлунок у мене вже битком набитий) і надіслати його тобі. Зрозумій, я намагаюся краще всього, тобто найкращим способом, настільки краще, як можу. У читача цього перекладу складається враження, що Алекс написав розділ, який сам ще не зрозумів, і виникає питання, чому в Алекса «битком набитий шлунок», якщо він написав тільки другий розділ.

В іншому листі має місце сегментація попередньо модифікованої ФО. У тексті функціонує дієслівний компонент ідіоми eat та лексема slice, яка увійшла до складу фразеологізму під час буквалізації: (4) I perceived that you were not as appeased by the second division. I eat another slice for this (Foer, p. 53). Компоненти ФО, що функціонують в наведеному контексті, детерміновані попередніми використаннями одиниці в романі, але читач українського перекладу виявляється непідготовленим до сприйняття такої гри з ідіомою. Р. Семків знову відходить від тексту оригіналу: Я і не сподіваюся, шо ти зможеш сприйняти її другу частину. Я поки писав її – те саме, шо пуд солі з'їв. Це перекладацьке рішення можна виправдати тільки необхідністю відтворити мовленнєві помилки героя. Узуальне значення фразеологізму з’їсти пуд солі – ‘довго жити з ким-небудь’, ‘зазнати чималих випробувань у спільних діях’. Алекс в українському перекладі помилково використовує цю ФО зі значенням ‘виконувати важку роботу, докладаючи значних зусиль’. Така помилка – актуалізація лише однієї з сем ідіоми – типова для героя.

Він робить її в оригінальному тексті твору (див. приклад 1), коли надає ідіомі eat humble pie значення ‘почуватися незручно, ніяково’.

В тексті роману є й не модифікований варіант ФО: (5)“Could you turn on some air conditioning?” the hero commanded. I was humiliated to the maximum. “This car does not have air conditioning,” I said. “I am eating humble pie.” (Foer, p. 58).

Перекладач підібрав вдалий приблизний аналог: «Ви би не могли увімкнути кондиціонер?» – запитав герой за якийсь час. Я моментально відчув сильне приниження. «У цій машині немає кондиціонера, – буркнув я, і продовжував пекти сотнями раків на обличчі». При цьому Р. Семків змінює українську ідіому, вдається до буквалізації, ніби намагаючись компенсувати усі попередні випадки невідтворення мовної гри.

Герой роману завершує гру з ідіомою, вводячи до її складу кілька компонентів- буквалізаторів. Таким чином перед читачем розгортається увесь сценарій. Так, Алекс їсть пиріг шматок за шматком, а потім злизує останні крихти з тарілки: (6) “Can we please roll down the window?” the hero said. “I can’t live with that smell.” With this I licked the last crumb of humble pie from the plate (Foer, p. 58). Аналогічно розвивається образ і в перекладі: «Чи можемо ми відчинити, врешті, вікно? – ніяк не заспокоювався герой, – я не можу більше витримувати цей сморід?!» Мені довелося спекти ше одного, останнього, рака на мармизі. Однак, якщо в оригінальному тексті розвиток образу йде поступово, то в перекладі маємо пришвидшений перебіг подій, і як наслідок, зменшення стилістичного ефекту.

По-різному вимальовується й мовна особистість Олександра Перцова.

В оригінальному творі в Алекса є «улюблена» ідіома, яку він вживає часто не до ладу, хоча водночас він і грає з нею. Читачеві українського перекладу нелегко визначити такий улюблений вислів.

Востаннє в романі герой використовує вже немодифіковану ідіому: (7) Oh yes, I of course am eating humble pie for the section …(Foer, p. 142).

А, ну так, я звичайно, печу раків з приводу доданої мною частини … Отже, ідіома перекладена за допомогою приблизного аналога тільки тричі.

Російський перекладач В. Арканов обрав зовсім іншу стратегію – калькування.

На думку М. К. Гарбовського, іноді калькування є необхідністю, зокрема, для відтворення мовної гри. Крім того, перекладознавець зауважує, що сучасна «мода» в художньому перекладі вимагає від перекладачів дотримуватися форм оригіналу.

Читачам вже не так цікаво знати, про що пише автор оригіналу, їх цікавить, як це “звучить” мовою оригіналу [1, c. 411].

Отже, в російському перекладі маємо:

(1) Я должен съесть кусок пирога позора за то, что случилось с тобой в поезде.

(2) Мне следует съесть кусок пирога позора за то, что мы не нашли Августину …

(3) Я чувствую, что обвязан необходимостью снова съесть кусок пирога позора (у меня в животе скоро не останется места) за новый раздел, которым тебя одаряю, но пойми, что я старался наилучшайше и сделал лучшее из того, что мог, что было лучшим из того, что я мог бы сделать.

(4) Я ощутил, что ты был не так уж умиротворен вторым разделом. За это я ем очередной кусок позорного пирога.

(5) «Не могли бы вы включить немного кондиционирования?» — приказал герой. Я был унижен до максимума. «Этот автомобиль не располагает кондиционированием, — сказал я. — Я поедаю пирог позора».

(6) «Мы можем, пожалуйста, опустить стекла? — сказал герой. — Нет больше сил жить с этим запахом». Я слизал с тарелки последние крошки пирога позора.

(7) И да, я, конечно, пожираю пирог позора за секцию.

В. Арканов не просто скалькував англійську ідіому eat humble pie – есть пирог позора, він наблизив її до форми існуючої російської одиниці хлеб позора ‘милостиня’. Скалькований вираз запам’ятався читачам і невдовзі після появи перекладу поширився в російськомовному Інтернет-просторі:

Почти – потому что есть все-таки пара мест в виртуальном пространстве, где я периодически возникаю, но где бы мне очень не хотелось светиться. Свой пирог позора я уже ем (http://rammiaka.blogspot.com/2010/03/1.html);

… и я краснея доем пирог позора в гордом одиночестве! (http://snt.ru/forum/showthread.php?t=6703&langid=2);

я сегодня уже съела свой пирог позора, отчего страдаю самоедством; и, очевидно, доедала позорные крошки в связи с этим отчётом (http://operawebclub.com/papageno).

Те, що читацька аудиторія перейняла цей вираз, очевидно, свідчить про правильність обраної перекладацької стратегії. Більш того, з’являються нові образні картинки: Я ем пирог позора, испечённый для меня моей Совестью (http://twitiq.com/liza_zqizzl).

Р. Семків та В. Арканов обрали різні стратегії для відтворення мовної гри з ідіомою eat humble pie – підбір приблизного аналога, тобто ФО з іншою образною основою і близьким значенням, та калькування. Підбір приблизного аналога видається успішним рішенням тільки за умови, що образна основа ФО в мові перекладу допускає структурно-семантичні перетворення, подібні до тих, що мають місце в мові оригіналу. В українському перекладі яскравий стилістичний ефект було втрачено через непослідовне вживання аналога та, відповідно, лише часткове відтворення мовної гри.

Калькування англійської ідіоми виявилось успішним, в першу чергу, завдяки специфіці тексту. Кальку використовує у своєму мовленні персонаж, який погано володіє англійською, що змусило перекладачів постійно порушувати норми української та російської мови при перекладі листів та розповідей Алекса Перцова.

Список літератури:

1. Гарбовский Н. К. Теория перевода: Учебник. / Н. К. Гарбовский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.

2. Фоер Дж. С. Все ясно: Роман. / Пер. з англ. Р. Семків. – режим доступу: http://book- online.com.ua/read.php?book=4827

3. Фоер Дж. С. Полная иллюминация: Роман. / Пер. с англ. В. Арканов. – режим доступу: http://lib.rus.ec/b/144626

4. Foer J. S. Everything Is Illuminated: a novel / Jonathan Safran Foer. – Boston, New York : Houghton Mifflin Company, 2002. – 277 p.

5. Oxford Dictionary of Idioms / [edited by J. Siefring]. – Oxford, New York : Oxford University Press, 2004. – 340 p.

Л-ра: Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64). – № 2 (1). – С. 263-267.

Біографія

Твори

Критика


Читати також