02-11-2015 566

Павло Грабовський

(1864-1902)

Полум'яний революціонер, талановитий поет, публіцист і літературний критик П.А. Грабовський все своє коротке, але світле життя присвятив боротьбі за інтереси народу, за його соціальне і національне визволення. 

Поет-революціонер, поет-борець обрав життєвим девізом слова Кобзаря: «Караюсь, мучуся... але не каюсь!». Як і Шевченко, Грабовський не поступився своїми переконаннями, незважаючи на тяжкі випробування на довгих арештантських етапах, у пересильних тюрмах, у найвіддаленіших поселеннях для політично небезпечних... Поет плекав надії на світле майбутнє.

 У ряді поезій Грабований підносив ідею громадського призначення поезії, ідею служіння поета рідному народові, ідею боротьби художнім словом з гнобителями народу.

Неодноразово Грабовський підкреслював, що головним об'єктом літератури повинен бути народ, головним її змістом — реалістичне зображення життя народу. Соціальне призначення літератури він бачив у служінні суспільному прогресу, звільненню трудящих від соціального і національного гніту. Грабовський вимагав, щоб література була високоідейною.

Чи змальовує Грабовський природу України, чи співає про любов і дружбу, чи тужить у своїй самотині на засланні — його поезія пройнята болем за страждання пригноблених, пристрасним прагненням до визволення народу. Його інтимна лірика набуває громадського характеру, звучить як протест проти соціального зла, несправедливості, неправди.

Біографія

Популярні твори:

Грабовский П.А. - Солнышко и дождик - 1984(Переводчики: Юрий Сердюк, Михаил Бахтинский, Игорь Поступальский)

Грабовський П. Вибрані твори в 2 томах:

Критика