Петро Карманський
(1878-1956)

Петро Карманський працював дуже напружено. Праця була і втечею, і проривом до буття, глибинним самоутвердженням. Власна творчість, численні переклади, літературно-критичні статті та публіцистика.

Петро Карманський був однак і поетом далеких небосхилів. Далекі від України обрії він теж пізнавав безпосередньо, проживаючи в Італії, Південній Америці.

Карманський — поет дуже широкого діапазону як у станах душі, так і в способах ліричного виразу — аж до версифікаціїДжерела песимізму і душевного болю Карманського варто шукати в сфері приватно-особистісній і громадсько-патріотичній. Сам поет пояснював трагічно-мінорну тональність своїх творів обставинами часу, тими суспільними катаклізмами, що випали тяжкими випробуваннями на його долю, долю України й долю всього людства.

Його драматичний творчий шлях багато в чому відбиває глибинні суперечності доби в цілому як у світоглядному, так і в мистецькому сенсі.

Біографія

Твори

Критика

27.04.2016 171
Петро Карманський. Остров
27.04.2016 182
Петро Карманський. Місячна соната
27.04.2016 149
Петро Карманський. Avanti!
27.04.2016 278
Сатира Петра Карманського «Малп’яче зеркало»
27.04.2016 497
Роман «Кільці рож» Петра Карманського – пропедевтика символізму
27.04.2016 306
Жага не-буття. Антитеза Життя/Смерть у художньо-філософській концепції буття Ш. Бодлера і П. Карманського
27.04.2016 874
Біографія Петра Карманського