Валер'ян Підмогильний

 

Валеріан Підмогильний — одна з найбільш оригінальних та складних постатей в українській літературі. Письменник вперто додержувався одвічних завдань мистецтва — відображати, розуміти, співпереживати. Він спирався у творчості на попередні духовні надбання людства, пильно прислухався до сучасних йому пошуків світової науки, філософії та літератури і в цьому руслі виробляв власну концепцію життя і людини.

Підмогильний, як і один з його улюблених літературних авторитетів Гі де Мопассан, завжди прагнув до максимально об’єктивного зображення і ніколи не намагався судити і повчати.

Попри всі божевільні суперечності епохи, Підмогильний зберіг виняткову здатність реально аналізувати й оцінювати події, свідком яких був. Тверезо, з певною долею іронії та скептицизму підходить письменник до важливих актуальних проблем сучасності.

Глибоко аналізуючи тогочасні суспільні проблеми, Підмогильний усе ж акцентував увагу не на них. Його насамперед цікавила доля людини в неспокійному світі та суперечливому вирі соціальних перетворень. Він прагнув дати відповідь на одвічні філософські питання, дослідити підвалини, на які могла зіпертися особистість, втягнута у стрімкі суспільно-економічні процеси. Тож не дивно, що українського прозаїка хвилювала доведена до абсурду раціоналізація доби, надмірний прагматизм.  

Біографія

Твори

Критика

19.07.2016 92
Валер
19.07.2016 60
Валер
19.07.2016 108
Валер
19.07.2016 203
Світло і тіні «Міста»
19.07.2016 655
«Місто» В. Підмогильного: проблематика та структурна організація
19.07.2016 659
Великі проблеми «Невеличкої драми» В. Підмогильного
19.07.2016 203
Біографія Валер