01-08-2021 1

Григорій Цеглинський

(1853-1912)

Григорій Цеглинський був діяльною і, без сумніву, продуктивною для українського національного розвитку особистістю.

Найзначнішим є доробок Г. Цеглинського на полі драматургії. Свої комедії і драми він писав для потреби поповнення репертуару українського театру в Галичині. Майже всі п’єси з успіхом виставлялися на сцені цього театру, а деякі вийшли за межі Галичини, здобули поширення й популярність в аматорському театральному русі.

Ці твори уже за свій час стали явищем в українському літературно-мистецькому житті. Критика відзначала в більшості творів Г. Цеглинського злободенність тематики, простоту сюжетів, жвавість дії, сценічність, виразність окреслення характерів дійових осіб. Вади й слабинки людські, дріб'язковість інтересів він висміював із незлостивим гумором.

Біографія


Твори

Критика