27-11-2016 112

Іван Кочерга

Іван Кочерга

(1881-1952)

Як кожен справді оригінальний і самобутній талант, І. Кочерга в своїй творчій праці уникав шаблону, прагнув іти своїм, ніким ще не ходженим шляхом.

Іван Кочерга тяжів до емоціонально насиченої мови, багатої поетичної образності й символіки, широких філософських узагальнень. Герої кращих його творів — це живі люди з своєю, тільки для них властивою мовою, з своїми якостями і вадами, вчинками і діями, що випливають з внутрішньої логіки образу. Їхні характери драматург розкривав у дії, яка розгортається кількома сюжетними лініями, але швидко й вільно.

Звертає на себе увагу широта знань письменника, насиченість його п’єс матеріалами з різних сфер людської діяльності. По творах бачиш, як багато знав драматург. Він вільно оперував складними поняттями фізики, хімії, вищої математики, геології, медицини, військової тактики, архітектури, живопису, музики. Добре розбирався в історії, стародавніх пам’ятниках матеріальної і духовної культури.

Про що б не писав Кочерга, все він грунтовно вивчав і глибоко знав. У великому і малому, в головному і другорядному, в значному і в дрібницях драматург залишався дивовижно обізнаним, бездоганно точним, міцно озброєним. Поетична узагальненість поєднується у нього з винятковою конкретністю, символіка з предметністю.

Біографія

Твори

Критика